Trang chủ Từ khóa Người quản lý tại doanh nghiệp nhà nước

Từ khóa: người quản lý tại doanh nghiệp nhà nước

Đánh giá người quản lý tại doanh nghiệp nhà nước

Người quản lý doanh nghiệp được phân loại đánh giá theo 03 mức: hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ