Trang chủ Từ khóa Phát minh

Từ khóa: phát minh

Sự khác nhau giữa phát minh và sáng chế

Cái gì được con người “tìm ra” thì là phát minh, còn cái gì được con người “nghĩ ra” hoặc “làm ra” thì là...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG