Trang chủ Từ khóa Quyết định hành chính

Từ khóa: quyết định hành chính

Phân loại quyết định hành chính

Việc phân loại quyết định hành chính là rất cần thiết bởi chính sự phân loại sẽ giúp cho hoạt động ban hành quyết...

Có thể đồng thời khiếu nại và khởi kiện hành chính...

Khiếu nại và khởi kiện hành chính quy định về thủ tục, trình tự, yêu cầu khi nộp đơn khác nhau, trong cùng một...

Khiếu nại hành chính – Những vấn đề cơ bản cần...

Trong thực tế thời gian qua, chủ yếu quyết định hành chính là đối tượng thường bị khiếu nại hoặc khởi kiện, còn hành...

Yêu cầu giải quyết phần nền còn lại của lăng mộ...

Câu hỏi tư vấn Tôi có một vấn đề cần nhờ luật sư tư vấn giúp. Tháng 9/2016 tôi có đấu giá trúng một lô...

Khởi kiện quyết định hành chính của chủ tịch UBND tỉnh:...

Khi nhận thấy quyết định hành chính của chủ tịch UBND tỉnh xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng, các cá nhân,...

Khi nào các cơ quan phải lập biên bản cho quyết...

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG