Trang chủ Từ khóa Sĩ quan nghỉ hưu

Từ khóa: sĩ quan nghỉ hưu

Quyền thành lập doanh nghiệp của sĩ quan nghỉ hưu

Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam: a) Cơ quan nhà nước,...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG