Trang chủ Từ khóa Tài sản gắn liền với đất

Từ khóa: Tài sản gắn liền với đất

Quy định tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất...

Thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất (Điều 325) và thế chấp tài sản gắn...

Mẫu hợp đồng tặng cho có điều kiện theo quy định

Hợp đồng tặng cho có điều kiện đang là loại hợp đồng được sử dụng phổ biến hiện nay. Bài viết dưới đây sẽ...

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất khi...

Điều kiện được chứng nhận quyền sở hữu cho nhà ở

Khi làm giấy chứng nhận, ngoài việc được chứng nhận quyền sử dụng đất thì còn có thể được chứng nhận quyền sở hữu...

Tài sản gắn liền với đất bao gồm những tài sản...

Theo quy định của pháp luật đất đai, tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG