Trang chủ Từ khóa Thành viên hợp danh

Từ khóa: thành viên hợp danh

Những quyền bị hạn chế của thành viên hợp danh

Công ty hợp danh là một loại hình công ty đối nhân, được thành lập trên cơ sở sự tin cậy, tín nhiệm giữa...

Các vấn đề pháp lý liên quan đến công ty hợp...

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty,...

Có thể đồng thời làm thành viên hợp danh của hai...

Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG