Trang chủ Từ khóa Thế chấp tài sản

Từ khóa: thế chấp tài sản

Biện pháp bảo đảm thế chấp tài sản

Thế chấp tài sản là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được sử dụng phổ biến. Bài viết này...

Tranh chấp hợp đồng tín dụng, bảo vệ người thứ ba...

Tranh chấp hợp đồng tín dụng ngày càng phổ biến, ngân hàng đều phải kê biên, xử lý tài sản bảo đảm là bất...

Phân biệt giữa cầm cố và thề chấp tài sản

Một trong những vấn đề được quan tâm trong  giao dịch dân sự hiện nay là cầm cố hay thế chấp. Rất nhiều người...

Vấn đề chung về tài sản bảo đảm

Hiện nay, nhu cầu vay thế chấp để đầu tư và kinh doanh ngày càng nhiều và dần trở thành một "thị trường" tiềm...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ