Trang chủ Từ khóa Thông tư số 29/2010/TT-BYT

Từ khóa: Thông tư số 29/2010/TT-BYT

Việc xác định lại giới tính cho cá nhân được thực...

Việc xác định lại giới tính cá nhân được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG