Trang chủ Từ khóa Thương mại

Từ khóa: Thương mại

Xúc tiến thương mại là gì? Quy định về hoạt động...

Xúc tiến thương mại là hoạt động tìm kiếm và thúc đẩy các cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ...

Dịch vụ sở hữu trí tuệ

Vì sao dịch vụ pháp lý về sở hữu trí tuệ là cần thiết? Sở hữu trí tuệ tồn tại ở mọi nơi, xung quanh...

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng phương thức...

Khi các bên trong tranh chấp có thoả thuận trọng tài và một bên gửi đơn kiện ra toà án, toà án phải từ...

Khái niệm về thương mại dịch vụ

Dịch vụ được tạo ra để mua bán (trading). Quan hệ mua bán giữa người tạo ra dịch vụ và người sử dụng dịch...

Các hình thức trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong...

Trong quá trình ký kết, thực hiện các hợp đồng trong thương mại, việc một bên vi phạm nghĩa vụ đã giao kết, thỏa...

Hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Do chủ thể là pháp nhân, nên các hình phạt đối với pháp nhân thương mại cũng không thể như con người được. Vì...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ