Trang chủ Từ khóa Tịch thu hàng hóa

Từ khóa: tịch thu hàng hóa

Ai được phép tịch thu hàng hóa của người bán rong?

Câu hỏi tư vấn: Xin hỏi công an phường và thành viên tổ dân phòng có được phép tịch thu hàng hóa của người bán...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG