Trang chủ Từ khóa Tiền sử dụng đất

Từ khóa: Tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử...

Người sử dụng đất có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với thửa đất đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử...

Tư vấn chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở và...

Câu hỏi Gia đình em hiện tại đang ở trên mảnh đất diện tích 180m2, trong đó 102m2 là đất nông nghiệp khác: 50 năm, 78m2 là đất ở đô thị lâu dài đã được cấp...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ