Trang chủ Từ khóa Trong khi thi hành công vụ

Từ khóa: trong khi thi hành công vụ

Cấu thành tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi...

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là hành vi vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ