Trang chủ Từ khóa Bộ luật dân sự năm 2005

Từ khóa: Bộ luật dân sự năm 2005

Chiếm hữu là gì?

Chiếm hữu là một quyền năng đặc biệt của các chủ thể có quyền đối với tài sản được quy định trong pháp luật...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ