Trang chủ Từ khóa đòi nợ

Từ khóa: đòi nợ

Khởi kiện đòi nợ vay, trình tự và thủ tục

Nếu muốn khởi kiện đòi nợ vay phải thực hiện trong thời hạn được phép khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp...

Thời gian trả nợ ngân hàng để không bị khởi kiện

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền...

Băng đĩa ghi âm xác nhận vay nợ có khởi kiện...

Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng...

Thủ tục khởi kiện đòi nợ cho vay nhưng không trả

Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả...

Khởi kiện đòi nợ khi công ty không trả nợ dù...

Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ