Trang chủ Từ khóa Không được ủy quyền

Từ khóa: Không được ủy quyền

Trường hợp không được ủy quyền theo quy định của pháp...

Trong đời sống xã hội các chủ thể có thể tự mình thực hiện các công việc hoặc có thể ủy quyền cho người...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ