Trang chủ Từ khóa Nghị định số 01/2017/NĐ-CP

Từ khóa: Nghị định số 01/2017/NĐ-CP

Chợ Kim (Đông Anh, Hà Nội): ‘Công ty ma’, ‘Hồ sơ...

Công ty ma, Hồ sơ giả (Công ty Việt Anh) - đã có kết luận của Cơ quan có thẩm quyền, thế nhưng, bằng...

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối...

Tách thửa đất, trình tự và thủ tục theo quy định...

Tách thửa đất là quy trình phân chia quyền sở hữu đất đai từ một người đứng tên, chịu trách nhiệm sang nhiều đối tượng khác nhau. Việc...

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, những điểm cần...

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên tặng cho chuyển giao quyền sử...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ