Trang chủ Từ khóa Thành lập công đoàn

Từ khóa: thành lập công đoàn

Quy định pháp luật về thành lập Công đoàn

Thứ nhất: Thành lập Công đoàn. Được quy định tại Điều 189 của Bộ Luật lao động năm 2012 được quy đinh rất rõ về quyền thành lập...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG