Trang chủ Từ khóa Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT

Từ khóa: Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT

Thủ tục đăng ký tài sản trên đất

Trong quá trình sử dụng đất, khi có tài sản hình thành trên đất thì người sử dụng đất được đăng ký tài sản...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ