Quyền sở hữu đất và quyền sử dụng đất

Bởi Bùi Quang Long - 02/10/2023
view 0
comment-forum-solid 0

Quyền của người sử dụng đất (có thể là người thuê, người được cấp quyền sử dụng đất) và người sở hữu đất thường được quy định bởi luật đất đai và hợp đồng sử dụng đất cụ thể. Dưới đây là cái nhìn tổng quan về quyền của cả hai bên:

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật dân sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật: 024-66 527 527

Quyền sở hữu đất

Quyền sở hữu đất (còn được gọi là quyền sở hữu bất động sản) là quyền pháp lý mà một người hoặc tổ chức được cấp để sở hữu và kiểm soát một mảnh đất hoặc tài sản bất động sản khác. Quyền sở hữu đất cho phép chủ sở hữu có quyền thực hiện các hành động như sử dụng, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, xây dựng trên đất, và thậm chí bán đất nếu muốn.

Quyền sở hữu đất thường được chứng minh bằng giấy chứng nhận quyền sở hữu đất hoặc tài sản bất động sản tương tự, được ghi tên chủ sở hữu và thể hiện các quyền và hạn chế liên quan đến tài sản. Cấp quyền sở hữu đất là một phần quan trọng của hệ thống pháp lý để đảm bảo quyền sở hữu tài sản và định rõ trách nhiệm của chủ sở hữu đối với tài sản đó.

Một số quyền liên quan đến quyền sở hữu đất bao gồm:

(i) Quyền sử dụng: Chủ sở hữu có quyền sử dụng đất theo cách mà họ muốn, miễn là không vi phạm các quy định pháp lý.

(ii) Quyền thừa kế: Chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu đất cho người thừa kế khi họ qua đời.

(iii) Quyền cho thuê hoặc bán: Chủ sở hữu có quyền cho thuê hoặc bán đất cho người khác với điều kiện tuân thủ các quy định pháp lý.

(iv) Quyền xây dựng: Chủ sở hữu có quyền xây dựng hoặc cải tạo trên đất của họ, tuân thủ các quy định xây dựng địa phương và quốc gia.

(v) Quyền thức hiện các quyền khác: Chủ sở hữu có quyền thực hiện các quyền khác liên quan đến đất theo quy định của pháp luật.

Các quyền này có thể thay đổi tùy theo quy định pháp luật ở từng quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Quyền sở hữu đất là một khía cạnh quan trọng của luật đất đai và tài sản bất động sản.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về thừa kế (luật sư thừa kế) của Công ty Luật TNHH Everest


Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất là một khía cạnh của quyền sở hữu đất hoặc tài sản bất động sản. Nó đề cập đến quyền của người sở hữu đất hoặc người được cấp quyền sử dụng đất để thực hiện các hành động và hoạt động cụ thể trên mảnh đất đó. Quyền sử dụng đất có một số khía cạnh quan trọng, bao gồm:

Quyền sử dụng hợp pháp: Người sử dụng đất có quyền sử dụng mảnh đất theo cách hợp pháp, bao gồm việc sử dụng đất cho mục đích cư trú, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp, hoặc các mục đích khác được quy định trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc theo quy định pháp luật địa phương.

Quyền tận dụng tài sản đất: Người sử dụng đất có quyền tận dụng tài sản và tiện ích trên mảnh đất, chẳng hạn như xây dựng nhà cửa, kinh doanh, canh tác nông trại, hoặc phát triển dự án xây dựng.

Quyền cho thuê hoặc chuyển nhượng: Người sử dụng đất có thể cho thuê mảnh đất cho người khác hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các điều kiện quy định trong hợp đồng hoặc theo quy định của luật pháp.

Quyền tuân thủ các quy định pháp luật: Quyền sử dụng đất phải tuân thủ các quy định pháp luật địa phương và quốc gia liên quan đến việc sử dụng đất, bao gồm quy định về xây dựng, bảo vệ môi trường, và an ninh.

Quyền thừa kế: Trong trường hợp người sử dụng đất qua đời, quyền sử dụng đất có thể được thừa kế bởi người kế thừa theo quy định của luật pháp.

Quyền sử dụng đất thường được xác định trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc tài sản bất động sản tương tự, và nó thường bị giới hạn bởi các quy định pháp luật và các điều khoản hợp đồng. Quyền sử dụng đất có thể được cấp cho người sở hữu đất hoặc người được cấp quyền sử dụng đất bởi chủ sở hữu. 

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đất đai, bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực đất đai (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết

  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024-66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.53913 sec| 997.758 kb