Trang chủ Từ khóa đánh người

Từ khóa: đánh người

Vào nhà người khác đánh người, bị xử lý như thế...

Trường hợp người bị hại có đơn tố cáo và thương tích từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các...

Đánh người gây thương tích 37 % bị xử lý thế...

Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31%...

Đánh người gây thương tích dưới 11% có bị truy cứu...

Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11%...

Vào nhà người khác đánh người, bị xử lý ra sao?

Trường hợp người bị hại có đơn tố cáo và thương tích tới 11% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ