Trang chủ Từ khóa Nội quy lao động

Từ khóa: nội quy lao động

Nội quy lao động có thể được hiểu là  bản quy phạm nội bộ trong những đơn vị doanh nghiệp, quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, kỷ luật lao động mà người lao động phải thực hiện khi lao động ở đơn vị đó. Nội quy lao động cũng là cơ sở để xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất đối với những lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

Mẫu sổ quản lý nội quy lao động

Mẫu sổ quản lý nội quy lao động theo phụ lục của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH. Sau khi doanh nghiệp thành lập xong, doanh...

Tầm quan trọng của nội quy lao động

Pháp luật quy định, doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên phải ban hành nội quy lao động. Để kỷ luật...

Có từ bao nhiêu nhân viên thì bắt buộc xây dựng...

Câu hỏi tư vấn Công ty mới thành lập, đang hoàn thiện tổ chức nên tôi muốn xây dựng nội quy lao động riêng, chỉ...

Vì sao công ty phải xây dựng nội quy lao động?

Khác với thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động do người sử dụng lao động ban hành, gồm những quy định...

Nội quy lao động theo quy định pháp luật hiện hành

Quy định về nội quy lao động có ý nghĩa rất lớn trong việc quản lý lao động và xử lý kỷ luật lao...

Nội quy lao động – Công cụ pháp lý hữu hiệu...

Nội quy lao động hiểu đơn giản là bản quy tắc xử sự nội bộ, chi tiết về trách nhiệm, nghĩa vụ, kỷ luật...

Trường hợp nào bắt buộc phải có nội quy lao động?

Theo quy định hiện hành, người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên thì bắt buộc phải lập nội...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ