Trang chủ Từ khóa Quyền tác giả

Từ khóa: Quyền tác giả

Tổng hợp các quy định của pháp luật về quền tác giả, bảo hộ quyền tác giả. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Luật sở hữu trí tuệ và Hiệp định TRIPs

Tính đến đầu năm 2003, toàn bộ các đối tượng trong danh sách quyền SHTT được bảo hộ bởi hiệp định TRIPs đều đã...

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả bắt buộc phải lập...

Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định việc hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả phải lập thành văn bản. Hỏi: Cho tôi hỏi...

“Thần đồng đất Việt”: Bài học về quyền tác giả (Kỳ...

Tại kỳ 2 của bài viết “Thần đồng đất Việt”: Bài học về quyền tác giả, chúng tôi đã diễn giải sự phân định giữa...

Tự photo giáo trình để học có xâm phạm quyền tác...

Quyền sao chép tác phẩm là “quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực...

Bảo hộ tác phẩm phái sinh theo pháp luật sở hữu...

Tác phẩm phái sinh vẫn được xác định là tác phẩm (sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa...

Bảo hộ quyền tác giả trên phạm vi quốc tế

Khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 ( sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định Quyền tác giả là...

“Thần đồng đất Việt”: Bài học về quyền tác giả (Kỳ...

Vụ việc quyền tác giả đối với các nhân vật trong bộ truyện tranh “Thần đồng đất Việt” giữa Ông Lê Linh và Công...

Quyền nhân thân và quyền tài sản trong quyền tác giả

Trong quyền tác giả, quyền nhân thân chỉ thuộc về riêng cá nhân tác giả, không thể chuyển giao cho bất kì ai. Nhưng,...

Tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả khác nhau...

Tác giả là người trực tiếp tạo ra tạo ra tác phẩm, không phải là người hướng dẫn, đóng góp, kể lại. Tác giả...

Sự cần thiết của việc đăng ký quyền tác giả

Điều 49 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định về đăng kí quyền tác giả quyền...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG