Trang chủ Từ khóa Thương mại quốc tế

Từ khóa: thương mại quốc tế

Hình thức của hợp đồng thương mại quốc tế

Hợp đồng có hiệu lực khi nó được các bên ký kết theo hình thức do luật định. Pháp luật của nhiều nước cho...

Đối tượng của hợp đồng thương mại quốc tế

Sự phát triển của thường mại quốc tế đã mỏ rộng các loại đối tượng của nò. Nếu như trong thời kỳ mà hoạt...

Chủ thể của hợp đồng thương mại quốc tế

Hợp đồng thương mại quốc tế là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ