Trang chủ Từ khóa Tránh nhiệm hình sự

Từ khóa: tránh nhiệm hình sự

Khái quát về miễn trách nhiệm hình sự

Miễn trách nhiệm hình sự là chế định nhân đạo trong luật hình sự Việt Nam. Bản chất pháp lý của chế định này...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ