Bảo hiểm nông nghiệp là gì? Đối tượng nào được hưởng bảo hiểm nông nghiệp?

Bởi Nguyễn Hồng Thúy - 05/02/2022
view 224
comment-forum-solid 0

Bảo hiểm nông nghiệp là một chính sách mới được nhà nước ban hành nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có thẻ chủ động bù đắp thiệt hại tài chính do xảy ra các thiên tai trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên bảo hiểm nông nghiệp hiện nay chưa được phổ biến rộng rãi đến các bà con nông dân. Vậy bảo hiểm nông nghiệp là gì? Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về bảo hiểm nông nghiệp? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về bảo hiểm nông nghiệp. 

Bảo hiểm nông nghiệp Bảo hiểm nông nghiệp

Bảo hiểm nông nghiệp là gì?

Bảo hiểm nông nghiệp là loại bảo hiểm dành cho đối tượng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy hải sản. Người mua bảo hiểm sẽ phải đóng phí bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải trả tiền bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Các rủi ro thường gắn liền với bảo hiểm nông nghiệp bao gồm những nhóm sau:

 • Nhóm rủi ro liên quan đến thời tiết: Các rủi ro phát sinh khi xảy ra các hiện tượng thời tiết không được dự đoán và không thể dự đoán trước.
 • Nhóm rủi ro liên quan đến sản xuất nông nghiệp như sâu bệnh, các loại bệnh dịch ở cây trồng và vật nuôi.
 • Nhóm rủi ro mang tính kinh tế: Các rủi ro xảy ra khi có sự biến động của giá nông sản hoặc nông phẩm và các nguyên liệu đầu vào do sự biến động của thị trường khó có thể lường trước được.
 • Nhóm rủi ro xảy ra khi có sự thay đổi của thể chế trong các chính sách nông nghiệp do nhà nước ban hành.

Những quy định chi tiết về bảo hiểm nông nghiệp

Đối tượng nào được hưởng bảo hiểm nông nghiệp?

Đối tượng được hưởng bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam bao gồm:

 • Nhóm cây trồng bao gồm: lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, các loại cây ăn quả và rau.
 • Nhóm vật nuôi: Trâu, bò, lợn và gia cầm.
 • Nhóm nuôi trồng thủy sản: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

Các rủi ro được bảo hiểm hỗ trợ đối với cây trồng:

- Thiên tai được công bố hoặc được xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Mưa bão, ngập lụt, lũ quét sạt lở đất, sụt lún đất, nước dâng, nắng nóng hoặc hạn hán, xâm nhập mặn, mưa rét mưa đá, sương muối, sóng thần, động đất.

- Dịch bệnh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được xác nhận và công bố bao gồm: bệnh lùn xoắn lá, lùn sọc đen, vàng lùn, đạo ôn, bạc lá. Dịch sâu đục thân, rầu nâu.

Các rủi ro được hỗ trợ bảo hiểm đối với trâu bò:

Thiên tai được cơ quan có thẩm quyền công bố và xác nhận bao gồm: Mưa bão, áp thấp nhiệt đới, lũ quét, ngập lụt sạt lở đất, lốc, sét, nắng nóng hạn hán, sương muối, sóng thần, động đất, mưa đá, rét hại,..

Dịch bệnh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận và công bố bao gồm: lở mồm long móng hoặc nhiệt thán.

Các rủi to được hỗ trợ đối với thủy sản:

Thiên tai được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố và xác nhận bao gồm: mưa bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, ngập lụt, sạt lở đất, sụt lún đất, xâm nhập mặn, nước dâng, hạn hán, động đất, mưa đá, sóng thần.

Tuy nhiên, rủi ro được hỗ trợ đối với thủy sản không được hỗ trợ đối với các loại rủi ro liên quan đến dịch bệnh.

Mức hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp hiện nay

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cá nhân sản xuất nông nghiệp nếu thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo sẽ được hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.  Đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp nếu không thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo sẽ được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Đối với các tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình hợp tác liên kết, tập trung quy mô lớn ứng dụng khoa học công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến hướng tới một nền nông nghiệp sạch, công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường sẽ được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Mức hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được hướng dẫn theo quy định tại điều 4 quyết định số 22/2019/QĐ-TTg.

Đối với cá nhân sản xuất lĩnh vực nông nghiệp thuộc hộ nghèo (theo tiêu chí thu nhập hoặc theo tiêu chí đa chiều) hoặc hộ cận nghèo sẽ được Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp nếu không thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo thì sẽ được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm

Đối với tổ chức sản xuất nông nghiệp được quy định tại khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP sẽ được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp khi có đầy đủ các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp  hoặc hợp tác xã được thành lập theo quy định của Luật hợp tác xã.
 • Ký hợp đồng liên kết gắn với các sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp là các đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.
 • Có các sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ quan thẩm quyền hoặc được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quyết định số 19/2018/QĐ-TTg.
 • Mức hỗ trợ Bảo hiểm nông nghiệp

Trình tự thủ tục để được hưởng bảo hiểm nông nghiệp

Căn cứ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và công bố của UBND tỉnh về địa bàn được hưởng hỗ trợ thì tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp lập hồ sơ đề nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức, cá nhân đó thực hiện sản xuất nông nghiệp theo phương thức trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện

Căn cứ theo quyết định của Thủ tướng chính phủ và công bố của UBND  tỉnh đối với địa bàn được hưởng hỗ trợ, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngayf nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, UBND xã sẽ tiến hành rà soát và lập danh sách tổ chức cá nhân đề nghị phê duyệt đối tượng được hưởng hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp trong ngành sản xuất nông nghiệp.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của UBND xã, căn cứ theo quyết định Thủ tướng Chính phủ và công bố của UBND tỉnh về địa bàn được hỗ trợ và hồ sơ đề nghị và báo cáo mà UBND xã gửi, UBND huyện sẽ tiến hành thẩm định và tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gửi lên Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Ủy ban nhân dân huyện, trong vòng 05 ngày làm việc, căn cứ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo thẩm định của UBND huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiến hành thực hiện viecj tổng hợp và báo cáo UBND Tỉnh để ban hành quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng hỗ trợ phí bản hiểm nông nghiệp mẫu số 03 ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định 58. Quyết định này sẽ được gửi đến Sở tài chính, Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn và UBND huyện và xã có liên quan.

Kể từ ngày UBND tỉnh quyết định ban hành phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ, kể từ ngày 05 ngày làm việc, UBND xã niêm yết công khai danh sách các cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại trụ sở UBND xã đồng thời thông báo trên hệ thống thông tin và truyền thông của xã và trong trường hợp cá nhân tổ chức đó yêu cầu thì phải gửi cho các tổ chức cá nhân sản đó.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các cấp liên quan tổ chức thực hiện công tác phê duyệt đối tượng được hưởng hỗ trợ định kỳ hàng quý. Đồng thời rà soát và điều chỉnh danh sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ đã được phê duyệt đối với các trường hợp có thông báo như sau:

- Các tổ chức các nhân có tên trong quyết định phê duyệt đối tượng được hỗ trợ. Các trường hợp không còn thuộc đối tượng được hỗ trợ hoặc thay đổi diện hộ nghèo hoặc cận nghèo dẫn đến thay đổi hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp phải thông báo bằng văn bản theo mẫu số 4 cho UBND xã trong thời hạn 05 ngày.

- UBND xã thực hiện tổng hợp và báo cáo UBND huyện để tổng hợp gửi sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ sở rà soát và điều chỉnh danh sách đối tượng được hỗ trợ được phê duyệt .

Tham khảo thêm các bài viết về pháp trị 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

 

 

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
6.09154 sec| 1053.82 kb