Kỹ năng chuẩn bị tham gia phiên tòa sơ thẩm của luật sư trong giải quyết tranh chấp xử lý kỷ luật lao động

Bởi Nguyễn Hồng Thúy - 06/01/2020
view 603
comment-forum-solid 0
Các phần việc chuẩn bị cho việc tham gia phiên tòa bao gồm: thu thập, cung cấp chứng cứ; nghiên cứu hồ sơ, xây dựng phương án hởi: chuấn bị bản luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại phiên tòa.

Kỹ năng chuẩn bị tham gia phiên tòa sơ thẩm của luật sư trong giải quyết tranh chấp xử lý kỷ luật lao động

Như đã đề cập, nhìn chung mục tiêu của Luật sư nguyên đơn tham gia giải quyết tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động là chứng minh quyết định kỷ luật của người sử dụng lao động doi với khách hàng của mình là trái pháp luật, từ đó thuyết phục Hội dồng xét xử chấp nhận các yêu cầu của nguyên đơn. Căn cứ vào các quy định có liên quan của Bộ luật Lao động và các văn bản quy định chi tiết, hướng dần thi hành, có thể chỉ ra các điều kiện sau đây:

Người sử dụng lao động phải có nội quy lao động họp pháp bằng văn bản khi xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với người lao động, trừ trường hợp đơn vị sử dụng lao động có dưới 10 người lao động

Người sử dụng lao động phải có căn cứ hợp pháp khi xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với người lao động

Người sử dụng lao động phải tuân thủ các nguyên tắc và thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật

Người sử dụng lao động phải sử dụng đúng hình thức kỷ luật theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 và nội quy lao động hợp pháp của người sử dụng lao động

Người ký quyết định kỷ luật đối với người lao động phải là người sử dụng lao động hoặc đại diện hợp pháp của người sử dụng lao động

Quyết định kỷ luật lao động phải được ký trong thời hiệu xử lý kỷ luật do pháp luật quy định

Các hình thức kỷ luật lao động được quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động năm 2012 và được cụ thế hóa trong nội quy lao động cua người sứ dụng lao động, bao gồm:

(1) Khiển trách;

2) Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng; cách chức:

(3) Sa thải.

Nhìn ở góc độ chung nhất, phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện nói trên thì quyết định xử lý vi phạm kỷ luật lao động của người sử dụng lao động đối với người lao động mới được coi là hợp pháp. Ngược lại, nếu vi phạm một trong các điều kiện đó thì quyết định xử lý vi phạm kỷ luật lao động của người sử dụng lao động sẽ bị coi là trái pháp luật. Khi nắm chắc các điều kiện này Luật sư sẽ biết được mình cần làm gì để chuẩn bị cho việc tham gia phiên tòa.

Trên thực tế, khi tham gia giải quyết tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động (mà thường là tranh chấp về kỷ luật sa thải) tại tòa òa án nhân dân, Luật sư của bị đơn thường gặp nhiều khó khăn hơn Luật sư của nguyên đơn trong việc bảo vệ quyền lợi cho khách hàng của mình. Nguyên nhàn chính của vấn đề này là do sự am hiếu pháp luật và kỹ năng vận dụng pháp luật lao động trong xử lý vi phạm kỳ luật lao động dối với người lao động của nhiều dơn vị sử dụng lao dộng hiện nay còn rất hạn chế, dẫn tới nhiều sai sót trong quá trình xem xét, ra quyết định kỷ luật người lao động, nhất là những sai sót về trình tự. thủ tục. Riêng đổi với Luật sư bên nguyên dơn khi tham gia giãi quyết tranh chấp về kỷ luật lao động cần lường trước khó khăn trong việc thu thập, cung cấp chứng cứ là:

(1) Khả năng lưu giữ và cung cấp đầy đủ chứng cứ liên quan dên vụ tranh châp là ràt khó khăn, nhất là những chứng cứ liên quan đen những việc chứng minh người sử dụng lao đông có chấp hành đúng các quy dịnh của pháp luật về nguyên tắc, thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật lao động hay không;

(2) Khả năng “cấy” hoặc hủy chứng cứ của người sứ dụng lao động trên thực tế là có. Vì vậy, Luật sư bên nguyên đơn cân huứng dẫn khách hàng của mình tận dụng tối đa quyên yêu câu Tòa án yêu càu người sử dụng lao động, các tô chức, cá nhân khác đang lưu giữ chứng cứ cung cấp chứng cứ phục vụ việc giải quyết tranh chấp.

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 19006198

Đối với việc xây dựng phương án hỏi tại tỏa vả chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của khách hàng trong việc giải quyết tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động, ngoài những kỹ năng cơ bản trong việc tham gia giải quyết các tranh chấp lao động tại Tòa án nhân dân.

Kỹ năng xây dựng phương án hỏi

Trong vụ tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động, tại phiên tòa, tùy vào tư cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính dáng chơ nguyên đơn hay bị đơn mà Luật sư cần hỏi các đối tượng có liên quan đế làm rò một số hoặc tất cả các vấn đề dưới đây:

Quan hệ lao động giữa nguyên đơn và bị đơn (việc ký kết hợp đông lao động; công việc nguyên đơn đảm nhiệm trong quá trình làm việc cho người sứ dụng lao dộng từ khi bắt đầu làm việc đến khi bị xứ lý vi phạm kỷ luật lao động; nơi làm việc của nguyên dơn; tiền lương và các chế độ khác mà nguyên đơn được hưởng từ người sử dụng lao động...).

Ý thức tô chức kỷ luật của nguyên dơn trong suốt quá trinh làm việc cho người sử dụng lao động.

Những khúc mắc trong quan hệ lao động giữa nguyên dơn và người sử dụng lao động, ke cả những khúc mắc cá nhân vói người quản lý (nếu có).

Diễn biến sự việc dần tới việc nguyên đơn bị người sử dụng lao động xử lý vi phạm kỷ luật lao động.

Kỹ năng chuẩn bị bản luận cứ

Bản luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của khách hàng cần đảm bảo cơ cấu và cách thức trình bày dã được đề cập trong phân kỹ năng cơ bản của Luật sư trong việc chuẩn bị bản luận cứ.

Mục tiêu của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nguyên đơn là chứng minh quyết định xử lý vi phạm kỷ luật lao động của người sử dụng lao động đối với khách hàng của mình là trái pháp luật, bàng cách chứng minh người sử dụng lao động đã vi phạm một (một số) trong những điều kiện đảm bảo một quyết định xử lý kỷ luật là hợp pháp đã đề cập trên đây. Vì vậy, trong bản luận cứ, Luật sư cần đưa ra luận điếm theo từng điều kiện bị vi phạm mà Luật sư muốn chứng minh.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.17946 sec| 1015.344 kb