Nguyên tắc áp dụng luật nội dung trong giải quyết tranh chấp vi phạm kỷ luật lao động

Bởi Nguyễn Hồng Thúy - 06/01/2020
view 617
comment-forum-solid 0
Áp dụng pháp luật nội dung là vấn đề đặc biệt quan trọng đê giải quyết nội dung tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động. Luật sư cần lưu ý các vấn đề mang tính nguyên tắc để áp dụng hiệu quả.

Nguyên tắc áp dụng luật nội dung trong giải quyết tranh chấp vi phạm kỷ luật lao động

Áp dụng pháp luật nội dung là vấn đề đặc biệt quan trọng đê giải quyết nội dung tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động. Luật sư cần lưu ý các vấn đề mang tính nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất, áp dụng pháp luật nội dung tại thời điếm xảy ra vi phạm kỷ luật lao động để giải quyết tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động nhưng phải tuân thủ nguyên tắc có lợi cho người lao dộng (là đương sự trong vụ xử lý vi phạm kỷ luật lao động).

Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 19006198

Thực hiện nguyên tắc này giúp Luật sư và các chủ the có liên quan trong hoạt động tố tụng xác định được chính xác nguồn pháp luật nội dung để giải quyết nội dung vụ tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động trong trường hợp tại thời điểm giải quyết tranh chấp pháp luật nội dung đã có sự thay đối so với thời điểm xảy ra vi phạm kỷ luật.

Khi tham gia giải quyết tranh chấp lao động trong ví dụ trên, dù là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động hay người sử dụng lao động đều phải nhận thức ràng: mặc dù Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định một trong những trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật sa thải là người lao động có hành vì đánh bạc trong phạm vi nơi làm việc (khoản 1 Điều 126 Bộ luật Lao động năm 2012), nhưng quy định này không the được sử dụng là căn cứ pháp lý để xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động trong ví dụ này. Bởi vì, vào thời điểm xảy ra hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động Bộ luật Lao động năm 2012 chưa có hiệu lực thi hành (Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013). Trong khi đó. vảo thời diêm người lao động có hành vi vi phạm nẻu trên, khoản 1 Điều 85 Bộ luật Lao động năm (sửa đổi năm 2002) không quy định người lao dộng có hành vi đánh bạc trong phạm vi nơi làm việc lả một trong các trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật sa thải như Bộ luật Lao động năm 2012, Đây cũng là mấu chốt để Tòa án nhân dân nhận định và quyết định về tính hợp pháp của quyết định sa thải đổi với người lao động khi giải quyết vụ tranh chấp này.

Một khía cạnh khác Luật sư cũng cần lưu ý khi áp dụng nguyên tắc này là những quy định trong nội quy lao động của ngưòi sứ dụng lao động về việc áp dụng các hình thức kỷ luật lao động. Trên thực tế có trường hợp khi người lao động vi phạm kỷ luật lao động, nếu căn cứ vào nội quy lao động tại thời điếm xảy ra vi phạm, người lao động có thê bị áp dụng hình thức kỷ luật cao hơn, nhưng khi người sử dụng lao dộng tiến hành các thủ tục xử lý kỷ luật người lao động dó thì doanh nghiệp đã có nội quy lao động mới và có quy định hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm kỷ luật mả người lao động đã mắc phải ỏ' mức độ nhẹ hơn. Tuy nhiên, người sử dụng lao động dã căn cứ vào nội quy lao động cũ để xử lý người lao động nặng hơn so với quy định nội quy lao động mới và người lao động đà yêu cầu Tòa án giải _cyết tranh chấp về vấn đề này. Theo nguyên tắc có lợi cho đương sự, - ..V định trong nội quy lao động mới sẽ được áp dụng đế xem xét tính ?p pháp của quyết định kỷ luật đối với người lao động.

Thứ hai, ưu tiên áp dụng văn bản pháp luật “chuyên ngành" rong việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động.

Thông thường, Bộ luật Lao động và các văn bản quy định chi tiết. hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về ký luật lao dộng dược sử dụng là nguồn luật nội dung để giải quyết tranh chấp về xử lý vi phạm ký luật lao động. Tuy nhiên, ở một sô ngành nghê, do tính chàt đặc thù cua nó mà cơ quan quản lý ngành có thế ra văn bán quy định riêng về việc xử lý vi phạm kỷ luật đối với người lao động. Những văn bản pháp luật loại này được coi là pháp luật “chuyên ngành" so với quy định chung của Bộ luật Lao động và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thỉ hành chung các quy định trong Bộ luật Lao dộng ve ký luật lao động sẽ được ưu tiên áp dựng, trừ trường hợp văn bản pháp luật “chuyên ngành" đó bị cơ quan nhà nước có thấm quyền tuyên bổ là vi hiến hoặc trái vói Bộ luật Lao động. Luật sư cần dặc biệt lưu ý van đề này khi tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lọi ích họp pháp, chính đáng của khách hàng.

Thứ ba, nội quy lao động hợp pháp của người sử dụng lao động là cơ sở pháp lý quan trọng để đánh giá tính hợp pháp của quyết định kỷ luật lao động.

Xét về vị trí và vai trò của nội quy lao động, nội quy lao động được coi như “luật” của doanh nghiệp, về phương diện pháp lý, pháp luật lao động Việt Nam quy định theo tinh thần: nội quy lao động họ: pháp là một trong những điều kiện bắt buộc đảm bảo cho một quyẽ' định xử lý vi phạm kỷ luật lao dộng là hợp pháp, trừ trường hợp đo: vị sử dụng lao động có dưới 10 người lao động.

Thứ tư, khuyến khích nhùng thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật trong việc xử lý vi phạm ký luật lao động.

Khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật là nguyên tắc có tính chất bao trùn., xuyên suốt trong hệ thong pháp luật lao động, được ghi nhận tại khoản 1 Điều 4 Bộ luật Lao động năm 2012.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19397 sec| 1020.633 kb