Thu hồi đất tại Sìn Hồ (Lai Châu): không có quyết định thu hồi, sao 'dân' vẫn 'mất đất'

view 1271
comment-forum-solid 0

Ông Tẩn Mìn Sông là người có quyền sử dụng hợp pháp thửa đất có diện tích 2929m2 tại thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 13/QĐ-UBND ngày 24/05/1988. Nguồn gốc thửa đất: Do bố mẹ ông Tẩn Mìn Sông để lại.

Từ khoảng 2005, thửa đất nêu trên phát sinh tranh chấp giữa ông Tẩn Mìn Sông và bà Tẩn Lưu Mẩy (chị gái ông Tẩn Mìn Sông). Quá trình giải quyết tranh chấp của các cấp có thẩm quyền, thửa đất nêu trên vẫn thuộc quyền sử dụng của ông Tẩn Mìn Sông và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 13/QĐ-UBND không bị thu hồi hay hủy bỏ. Năm 2010, Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ thu hồi một phần diện tích của ông Tẩn Mìn Sông nhưng Quyết định thu hồi không mang tên ông Sông, toàn bộ tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với phần đất của ông Sông đều được chi trả cho bà Tẩn Lưu Mẩy (chị gái ông Tẩn Mìn Sông).

Luật sư của Công ty Luật TNHH Everest cho rằng: Ông Tẩn Mìn Sông vẫn là người có quyền sử dụng hợp pháp đối với diện tích đất đã bị Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ thu hồi năm 2010 bởi các quyết định thu hồi đất là quyết định hành chính cá biệt, phải áp dụng đối với đối tượng cụ thể và đối tượng này phải liên quan trực tiếp đến quyết định hành chính đó.

Luật sư Trần Ngọc Thắng - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

- Không có quyết định thu hồi, sao 'dân' chịu 'mất đất'

Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 10/11/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án xây dựng công trình: Đường B1 thị trấn Sìn Hồ huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu, nêu rõ nội dung: Bà Tẩn Lưu Mẩy được bồi thường số tiền 79.062.214 đồng. Tại quyết định này, không thể hiện nội dung thu hồi, bồi thường và hỗ trợ đối với phần diện tích bị thu hồi của ông Tẩn Mìn Sông.

Không đồng tình với Quyết định số 1161/QĐ-UBND, năm 2010, ông Tẩn Mìn Sông xây dựng công trình nhà gỗ trị giá khoảng 300.000.000 đồng trên diện tích đất được cho là đã bị Nhà nước thu hồi. Tuy nhiên, ngay sau đó, Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ tiến hành cưỡng chế thu hồi, tháo dỡ toàn bộ công trình nhà gỗ trên. Việc cưỡng chế không có Biên bản vi phạm hành chính, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính,...

Năm 2019, ông Tẩn Mìn Sông tiếp tục giao cho anh Tẩn A Ngái (cháu nội ông Tẩn Mìn Sông) quản lý và sử dụng đối với phần diện tích được cho là đã bị thu hồi. Anh Tẩn A Ngái xây dựng công trình nhà tạm trên đất, có giá trị khoảng 30.000.000 đồng. Ngày 20/04/2020, Ủy ban nhân dân thị trấn Sìn Hồ lập Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai. Ngày 27/04/2020, Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ ban hành Quyết định 300/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ tiến hành cưỡng chế thi hành, tháo dỡ toàn bộ căn nhà tạm của anh Tẩn A Ngái.

Không đồng tình với Quyết định 300/QĐ-XPVPHC, ngày 27/05/2020, anh Tẩn A Ngái khởi kiện đến Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu Hủy quyết định 300/QĐ-XPVPHC và buộc trả lại phần diện tích đất đã bị thu hồi cùng thiệt hại liên quan.

Ông Tẩn Mìn Sông và anh Tẩn A Ngái cho rằng: Đất của cha ông để lại, nên dù đời ông có không giữ được, thì đời con cháu cũng phải giữ bằng được đất.

- Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu không xem xét bản chất của vụ việc, không giải quyết dứt điểm khiếu kiện của công dân

Đối với yêu cầu khởi kiện của anh Tẩn A Ngái:

  1. Tuyên hủy Quyết định số 300/QĐ-XPVPHC ngày 27/04/2020 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của Ông Lê Trọng Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu.
  2. Buộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu - ông Đồng Văn Liệt phải trả lại diện tích đã thu hồi và những thiệt hại liên quan.

Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu nhận định:

  • "Vào thời điểm lập danh sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án...thì thửa đất đang có tranh chấp... do bà Tẩn Lưu Mẩy đang quản lý do vậy trong danh sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không có tên gia đình ông Tẩn Mìn Sông là đúng".
  • "Trình tự, thời hạn, thời hiệu ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 300/QĐ-XPVPHC ngày 27/04/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu là đúng quy định tại điều 66, điều 67, điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính". Do đó, không có căn cứ để hủy Quyết định 300/QĐ-XPVPHC nêu trên, cũng không có căn cứ để trả lại diện tích đã thu hồi và thiệt hại liên quan đối với ông Tẩn Mìn Sông.

Quan điểm của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Tẩn Mìn Sông

Tại thời điểm ban hành Quyết định số 300/QĐ-XPVPHC, ông Tẩn Mìn Sông vẫn là chủ sở hữu hợp pháp thửa đất được cho là đã bị thu hồi:

Bởi lẽ:

Xét về quá trình sử dụng đất: Ông Tẩn Mìn Sông sử dụng và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 13/QĐ-UBND từ 24/05/1988 đối với diện tích 2.929m2. Tại thời điểm ban hành Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 10/11/2010 về việc thu hồi đất của hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Sìn Hồ huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu thực hiện dự án xây dựng công trình: Đường B1 thị trấn Sìn Hồ huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 13/QĐ-UBND mang tên ông Tẩn Mìn Sông vẫn có hiệu lực pháp luật.

Tại thời điểm ban hành Quyết định số 300/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, chủ sử dụng đất (ông Tẩn Mìn Sông) chưa nhận được Quyết định thu hồi, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường đối với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật đất đai năm 2003: “2. Trước khi thu hồi đất, chậm nhất là chín mươi ngày đối với đất nông nghiệp và một trăm tám mươi ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo cho người bị thu hồi đất biết lý do thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.”.

Quyết định thu hồi đất là quyết định hành chính cá biệt, có hiệu lực đối với đối tượng cụ thể là người có đất bị thu hồi. Do đó, việc ông Tẩn Mìn Sông không nhận được (và thực chất là không tồn tại) quyết định thu hồi đất, đồng nghĩa với việc ông Tẩn Mìn Sông không bị thu hồi đất.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tẩn A Ngái là không có căn cứ, không đúng trình tự, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.

Như đã phân tích ở trên, diện tích đất anh Tẩn A Ngái sử dụng và xây dựng nhà tạm được xác định là của ông Tẩn Mìn Sông. Do đó, việc Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ ban hành Quyết định số 300/QĐ-XPVPHC xử phạt đối với hành vi chiếm đất của anh Tẩn A Ngái là không có căn cứ.

Xét đến trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính:

Điểm đ Khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính: “Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính”.

Tuy nhiên, Quyết định 300/QĐ-XPVPHC và hồ sơ, tài liệu do Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ cung cấp, không thể hiện căn cứ nào chứng minh được hành vi vi phạm của anh Tẩn A Ngái.

Điều 70 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: “Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành”.

Tuy nhiên, ngày 27/04/2020, Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ ban hành Quyết định số 300/QĐ-XPVPHC nhưng đến ngày 08/05/2020 (10 ngày làm việc sau), anh Tẩn A Ngái mới nhận được Quyết định nêu trên (giao trực tiếp bởi Công chức địa chính Lường Thị Thanh Nga).

Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ phải trả lại diện tích đất đã thu hồi của ông Tẩn Mìn Sông và bồi thường các thiệt hại liên quan.

Việc không tồn tại quyết định thu hồi, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với diện tích được cho là đã bị thu hồi của ông Tẩn Mìn Sông đồng nghĩa với việc  phần diện tích nêu trên phải được xác định là của ông Tẩn Mìn Sông, Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ phải trả lại phần diện tích đất trên lại cho người có quyền sử dụng đất là ông Tẩn Mìn Sông.

Đồng thời bồi thường các thiệt hại liên quan kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất (năm 2010) đến khi anh Tẩn A Ngái xây dựng công trình trên đất, toàn bộ thiệt hại được tính như sau:

1) Hai công trình là nhà gỗ ông Tẩn Mìn Sông xây dựng khoảng năm 2010 trị giá 300.000.000 đồng.

2) Công trình nhà tạm anh Tẩn A Ngái xây dựng và bị phá hủy năm 2020 trị giá khoảng 30.000.000 đồng.

3) Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ việc trồng trọt, sử dụng thửa đất nêu trên được xác định khoảng 90.000.000 đồng/năm (x 10 năm) = 900.000.000 đồng.

Ghi chú: Trước khi bị thu hồi, gia đình có trồng cây lúa với sản lượng 300kg, ước tính thu nhập 20.000.000 đồng/năm và cây sâm quy với thu nhập khoảng 70.000.000 đồng/năm.

4) Bồi thường tổn thất tinh thần bằng: 149.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín triệu đồng).

Ghi chú: Được xác định bằng 100 lần mức lương cơ sở.

5) Bồi thường chi phí giải quyết khiếu kiện, mời luật sư từ năm 2010 đến nay, ước tính khoảng 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Nếu có dấu hiệu tội phạm, đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra có thẩm quyền xử lý đúng theo quy định pháp luật:

Việc thu hồi đất khi không có quyết định thu hồi, cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính không theo trình tự, thủ tục,... đều là những hành vi vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Do đó, cần chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra có thẩm quyền để xử lý theo hướng hình sự.

- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Luật sư Trần Ngọc Thắng

Luật sư Trần Ngọc Thắng

Luật sư Trần Ngọc Thắng là tác giả, cố vấn chuyên môn cho các bài viết tư vấn pháp luật tại website phaptri.vn

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.43381 sec| 1053.094 kb