Bị mất 1.5 m đất mặt tiền giải quyết như thế nào?

0
629
5/5 - (15 bình chọn)

Câu hỏi tư vấn

Đường hẻm tôi có 2 lô đất liền kề, lô 1 chủ đã xây nhà và có sổ đỏ, lô 2 được chia thành 5 lô nhỏ bán cho 5 chủ khác nhau và cũng có số hồng như hình: I II đã xây nhà rất lâu 1 2 3 4 5 chưa xây nhà đã xây nhà năm 2008 chưa xây nhà chưa xây nhà Mới xây nhà năm 2018 Khi nhà 5 xây thì các chủ miếng 3 và 4 có xuống làm việc và phát hiện bị mất mặt tiền là 1,5m nên 3,4 và 5 đã cùng mời 1 cty mua bán đất xuống đo và có trình giấy hồng ra thì cty này sau khi dùng thướt đo rồi nói: 5 xây đúng diện tích cho phép, đúng mốc nhưng thực tế đúng là có bị mất 1,5m bề mặt tiền nhưng không biết vì sao; Nay 3 bán cho người khác và họ chủ mới đang tiến hành đổ đất trên diện tích đúng trên sổ hồng (có cty đo đạt tới đo cho họ) và như vậy thì 1,5m bề mặt tiền bị mất vô tình 4 chịu. Cho tôi hỏi: 3 có được phép bán cho chủ khác không khi cho rõ phần đất thiếu 1,5m ở đâu: việc này 3 và 4 chỉ bàn nhưng chưa đem ra chính quyền kiện tụng? Chủ mới đổ đất xây dựng như vậy là đúng hay sai? -4 phải đi đâu để giải quyết phần đất bị mất?

Luật sư tư vấn

Về việc lô 3 có được quyền bán lô đất đó cho người khác:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 về Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất của Luật đất đai năm 2013 có quy định như sau:

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

Đất không có tranh chấp;

Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

Trong thời hạn sử dụng đất.

Đối với trường hợp lô 3 có được quyền bán đất cho người khác hay không. Như quy định của luât đất đai năm 2013 bạn có thể thấy nếu như chưa có tranh chấp đất đai và họ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp thì lô 3 họ hoàn có thể chuyển nhượng lô đất của họ cho người khác. Và khi người khác mua đất họ đổ đất lên đúng phân diện tích đất có trong sổ đỏ họ vẫn có quyền đổ lên đúng phần diện tích đó. Do ở đây chưa làm rõ ranh giới các bên cho nên chưa thể xác định được  việc họ đổ đất là đúng hay sai. Do đó bạn vẫn nên gửi đơn theo đúng trình tự thủ tục như trên để yêu cầu giải quyết giúp bạn.

Còn nếu như bạn không muốn lô 3 chuyển nhượng lô đất đó hay thực hiện hợp đồng mua bán đất cho người khác thì bạn có thể yêu cầu chủ lô đất gửi đơn lên ủy ban nhân dân xã để giải quyết hòa giải, nếu như hòa giải không thành bạn có thể khởi kiện ra tòa huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện để giải quyết. và trong quá trình giải quyết tranh chấp lô 3 không được quyền thực hiện mua bán đất và chuyển nhượng phần đất đó cho người khác.

Về việc giải quyết 1.5 m đất mặt tiền bị mất:

Chủ lô là người tách 5 lô để bán thì trong trường hợp này chủ lô phải có trách nhiệm nhờ cán bộ địa chính giúp đỡ việc đo đạc lại 5 lô đất đã bán xác định lại diện tích, ranh giới đất để xác định 1.5 m đất mặt tiền đã mất hiện đang ở đâu. Nếu như đã có sự đo đạc xác định rõ ranh giới giữa 5 lô và xác định được 1.5 m đất đã mất, chủ lô và 5 lô được tách bán đồng ý và sẽ tiến hành trả lại 1.5 m cho lô 4. Nhưng nếu như trong trường hợp 5 lô được chủ lô tách đất ra bán đó mà xảy ra tranh chấp hoặc không thể thỏa thuận được việc trả lại 1.5 m đất mặt tiền đã mất cho lô 4 thì trong trường hơp này bạn yêu cầu chủ lô phải gửi đơn lên ủy ban nhân dân xã yêu cầu họ tiến hành hòa giải giữa 5 lô đất chủ lô đất đã bán để giải quyết 1.5 m đất mặt tiền mà lô 4 bị mất.

Căn cứ theo quy định tại Điều 202 về Hòa giải tranh chấp đất đai của Luât đất đai năm 2013 như sau:

Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Và Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai được hướng dẫn bởi Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định như sau:

Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: 

Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất;

Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải. Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gồm có các nội dung: Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham dự hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu); ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận. 

Sau khi chủ lô đã gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, cán bộ ở UBND xã sẽ có trách nhiệm đo đạc tất cả 5 lô đất để xác định ranh giới đất và xác định rõ 1.5 m đất mặt tiền để xác định rõ việc 1.5 m đất mặt tiền bị mất. Sau khi đo đạc xong ranh giới bên Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải sẽ dựa vào hiện trạng sử dụng đất, ranh giới và giấy tờ tài liệu liên quan như sổ đỏ, bản đồ địa chính để xác định ranh giới 5 lô đất để từ đó tiến hành hòa giải và trả lại 1.5 m đất mặt tiền cho lô 4.

Nếu trong trường hợp hòa giải ở ủy ban cấp xã không thành thì chủ lô đất hoặc bạn là người có quyền lợi liên quan trực tiếp đến 1.5 m đất mặt tiền đã bị mất đều có thể Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện để giải quyết theo Điều 203 về Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Luật đất đai năm 2013 để giải quyết 1.5 m đất mặt tiền bị mất.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây