Các vấn đề trong tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa

Bởi Nguyễn Hồng Thúy - 06/01/2020
view 827
comment-forum-solid 0
Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.

Hợp đồng mua bán hàng hóa được hiểu như thế nào?

Luật thương mại năm 2005 không đưa ra khái niệm về hợp đồng mua bán hàng hóa. Theo nguyên tắc áp dụng luật chung và luật chuyên ngành, những nội dung mà Luật thương mại năm 2005 không quy định thì sẽ áp dụng các quy định của bộ luật dân sự năm 2005 với tư cách là luật gốc điều chỉnh quan hệ hợp đồng. Điều 428 bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán." Hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại là sự thỏa thuận của các bên nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mua bán mà bản chất là việc chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa để đổi lấy tiền, tiền ở đây là giá trị của tài sản đó. Với tính chất là một hành vi thương mại, chủ thể thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa là các thương nhân và thương nhân thực hiện nhằm mục đích thu lợi nhuận.

Từ những phân tích trên có thể đưa ra khái niệm như sau: Hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các thương nhân theo đó, bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyến quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận. Sự thỏa thuận này có thể thể hiện bàng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thê, trừ những trường hợp mà pháp luật có quy định phải bằng văn bản.

Các tiêu chí để Luật sư nhận diện hợp đồng mua bán hàng hóa

Các tiêu chí để Luật sư nhận diện hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại thể hiện ở các đặc điểm đặc trưng cơ bản sau:

Thứ nhất, về chù thể của hợp đồng là giữa thương nhân với thương nhân tham gia giao kết và thực hiện hợp đồng. Thương nhân với tư cách là chủ thể của hợp đồng có thể là thương nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc là thương nhân nước ngoài. Thương nhân nước ngoài là chủ thê của các hợp đồng MBHH quốc tế, được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quỵ định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận.

Thứ hai, về đối tượng của hợp đồng. Hàng hóa là sản phẩm lao động của con người đề buôn bán trao đổi trên thị trường. Hàng hóa có đặc tính là sản phẩm do lao động làm ra và có thể lưu thông trên thị trường. Với dặc tính là sản phẩm do lao động làm ra nên mọi sự vật trong thế giới vật chất đều là hàng hóa. Cùng với sự phát triển của xã hội và nền kinh tế thì hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng: hàng hóa hữu hình, hàng hóa vô hình; hàng hóa hình thành trong tương lai... Việc xác định những hàng hóa được phép lưu thông trên thị trường do Nhà nước quyết định phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.

Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 19006198

Luật thương mại năm 2005 tiếp cận khái niệm hàng hóa từ khái niệm tài sản. Khoản 2 Điều 3 Luật thương mại năm 2005 quy định: Hàng hóa bao gồm: tất cả các loại động sản, kế cả động sản hình thành trong tương lai và những vật gắn liền với đất đai. Tài sản trong thế giới vật chất được phân loại theo tiêu chí động sản và bất động sản. Theo nguyên tắc chung, những tài sản không phải là bất động sản thỉ là động sản. Pháp luật dân sự quy định bất động sản là những tài sản gồm có đất đai, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai. kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó, các tài sản khác mà pháp luật quy định. Như vậy, khái niệm hàng hóa trong Luật thương mại năm 2005 gần như tiệm cận với khái niệm tài sản trong pháp luật dân sự, chỉ trừ đất dai - là tài sản đặc biệt, tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý.

Thứ ba về nội dung của hợp đồng. Hợp đồng là sự thỏa thuận thống nhất ý chí của các bên giao két về các điều khoản trong họp dồng. Các điều khoản đó dược hiểu là nội dung của họp dồng. Hoạt động mua bán hàng hóa diễn ra đa dạng, phong phú và phức tạp. Vi vậy thỏa thuận của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa cũng rất da dạng và tùy thuộc vào tính chất của từng loại hàng hóa. Bản chất của họp dồng mua bán hàng hoá thông thường được thể hiện ở hai thỏa thuận chính sau dây: một là. thỏa thuận về nghĩa vụ giao hàng và chuyển quyền sở hữu hàng hóa của bên bán. hai là. thỏa thuận về nghĩa vụ nhận hàng và thanh toán tiền hàng của bên mua. Hai thỏa thuận chính nảy là cơ sở’ giúp cho các Luật sư phân biệt họp đồng mua bán hàng hóa với các hợp đong khác như các họp đồng dịch vụ gắn liền với hảng hóa như hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa, hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa, hợp đồng giao nhận hàng hóa, hợp đồng gia công.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19463 sec| 1001.695 kb