Chuyển đổi công ty cổ phần

Bởi Trần Thu Thủy - 04/01/2020
view 524
comment-forum-solid 0
Khi tiến hành hoạt động, vì những lý do và mục đích khác nhau mà Đại hội đồng cổ đông có thể quyết định chuyển đổi công ty cố phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Quyết định chuyển đối công ty cổ phần thành loại hình doanh nghiệp khác thể hiện một trong các quyền tự do kinh doanh của các cổ đông là chủ sở hữu của công ty cổ phần. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, công ty cổ phần không thể tự do chuyến đổi sang bất kỳ loại hình tổ chức kinh tế nào.

Công ty cổ phần là công ty đối vốn vì vậy không thể chuyển đổi sang những loại hình doanh nghiệp mang tính đối nhân hoàn toàn hay chủ sở hữu chịu chế độ trách nhiệm vô hạn như công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.

Có thể có những lý do khách quan hay chủ quan dẫn đến việc công ty cổ phần chuyển đổi thành doanh nghiệp khác, tuy nhiên quyết định chuyển đổi hoàn toàn thuộc về Đại hội đồng cổ đông hoặc các nhà đầu tư.

Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau đây: Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tất cả các cổ đông còn lại; Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty; Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng cổ đông tối thiểu của công ty cổ phần.

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Công ty cổ phần chuyển đỗi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo phương thức sau đây: Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác; Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cô phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn; Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức quy định tại các trường hợp trên.

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gôm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyến đổi

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty chuyển đổi; Nghị quyết và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty; Danh sách thành viên; Hợp đồng chuyển nhượng phần cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Đối với trường hợp công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành các sự kiện dẫn đến việc chuyển đổi, công ty nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với trường hợp công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Công ty phải đăng ký chuyển đổi với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kê từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18119 sec| 996.75 kb