Chuyển một số tổ chức thành doanh nghiệp xã hội

Bởi Trần Thu Thủy - 06/01/2020
view 546
comment-forum-solid 0
Tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp xã hội

Khi thực hiện hoạt động kinh doanh với tư cách doanh nghiệp, hoạt động của doanh nghiệp xã hội sẽ chịu sự tác động của các quy luật thị trường. Do đó, nếu muốn kinh doanh hiệu quả để thu được lợi nhuận, doanh nghiệp xã hội cần phải trở thành một chủ thể kinh doanh năng động, không ngừng đổi mới và theo kịp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường. Trong trường hợp quy mô kinh doanh, nhu cầu liên kết kinh doanh giữa các chủ sở hữu thành viên doanh nghiệp có sự thay đổi, hay thậm chí không còn muốn tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh cũng như theo đuổi những mục tiêu xã hội đã đặt ra.

Chủ sở hữu các thành viên doanh nghiệp xã hội có thể quyết định việc chuyên trách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với doanh nghiệp xã hội.

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 96, việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập đối với doanh nghiệp xã hội phải được thực hiện theo nguyên tắc: doanh nghiệp xã hội sau khi thực hiện tổ chức lại vẫn phải đảm bảo mô hình hoạt động là doanh nghiệp xã hội và không được tự ý từ bỏ mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký. Còn đối với trường hợp giải thể doanh nghiệp, số dư tài sản hoặc tài chính còn lại đối với nguồn tài sản, tài chính mà doanh nghiệp xã hội đã nhận phải được trả lại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho các doanh nghiệp xã hội khác, tổ chức khác có mục tiêu xã hội tương tự.

Chuyển một số tổ chức thành doanh nghiệp xã hội

Trước khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, hoạt động của một số tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận như cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện được đánh đồng với hoạt động của doanh nghiệp xã hội. Những tổ chức này, họ có thể thực hiện một sô hoạt động kinh doanh nhất định với mục đích kiếm thêm thu nhập thực hiện các mục tiêu xã hội đã đặt ra. Tuy nhiên, khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực và đặt ra các tiêu chí cụ thể để nhận diện doanh nghiệp xã hội thì cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện không còn được phép hoạt động như một doanh nghiệp xã hội nữa mà phải thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật có hên quan.

Mặt khác, những tổ chức này vẫn thể hiện nguyện vọng trong việc theo đuổi các mục tiêu xã hội với mô hình doanh nghiệp xã hội- Do đó, Nghị định 96 đã đặt ra cơ chế tạo điều kiện cho những tổ chức này được chuyển thành doanh nghiệp xã hội. Theo quy định tại Điêu 7 của Nghị định này, cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được dùng toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ để đăng ký doanh nghiệp xã hội sau khi có Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Doanh nghiệp xã hội sau khi được đăng ký đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỳ I thiện chấm dứt hoạt động kể từ ngày doanh nghiệp xã hội được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông doanh nghiệp xã hội

Bên cạnh việc đặt ra quyền và nghĩa vụ cho doanh nghiệp xã hội, pháp Luật Doanh nghiệp cũng đồng thời quy định về trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông doanh nghiệp xã hội. Theo đó, để đảm bảo chủ sở hữu, các thành viên hay cổ đông doanh nghiệp xã hội nhất quán trong việc theo đuổi mục tiêu xã hội và dẫn dắt doanh nghiệp hoạt động theo đúng những mục tiêu đã đăng ký, Điều 9 Nghị định 96 đã quy định: Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên và cổ đông doanh nghiệp xã hội chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần của mình cho tổ chức, cá nhân khác nếu họ có cam kết tiếp tục thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường, cổ đông đã ký tên trong cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường chỉ được chuyển nhượng cổ phần của mình theo quy định tại khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014 trong thời hạn Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

 

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.34376 sec| 993.25 kb