Công ty cổ phần huy động vốn như thế nào?

Bởi Trần Thu Thủy - 03/01/2020
view 666
comment-forum-solid 0
Huy động vốn của công ty cổ phần được thực hiện dưới những hình thức nào, thực hiện ra sao và quy định của pháp luật doanh nghiệp về huy động vốn của công ty cổ phần.

Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 19006198

Quy định pháp luật về công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;  Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Vốn và cấu trúc vốn trong công ty cổ phần

Vốn của công ty cổ phần có thể được tiếp cận dưới nhiều góc độ, dựa trên những tiêu chí khác nhau. Căn cứ vào nguồn gốc hình thành vốn, vốn của công ty cổ phần được chia thành: vốn chủ sở hữu (vốn tự có) và vốn tín dụng (vốn vay).

Vốn chủ sở hữu: là nguồn vốn thuộc sở hữu của công ty, được hình thành từ đóng góp của cổ đông và vốn do công ty cổ phần tự bổ sung từ lợi nhuận của công ty;

Vốn tín dụng: là vốn hình thành từ việc đi vay dưới các hình thức như vay ngân hàng, vay các tổ chức, cá nhân khác hoặc vay bằng cách phát hành trái phiếu.

Quy định pháp luật về huy động vốn trong công ty cổ phần

Phát hành cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu là phương pháp huy động vốn của công ty cổ phần cho phép huy động có hiệu quả các nguồn tài chính trong xã hội để có một số vốn lớn và ổn định cho đầu tư kinh doanh.

Điều 85 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “ Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó”. Như vậy cổ phiếu là bằng chứng chứng minh quyền sở hữu cổ phần của cổ công công ty. Theo quy định của pháp luật, cổ phiếu có hai loại cơ bản là cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.

Theo quy định pháp luật về huy động vốn của công ty cổ phần thông qua phát hành cổ phiếu, có hai phương thức chào bán cổ phiếu là phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu ra công chúng:

Phát hành riêng lẻ: là hình thức phát hành trong đó cổ phiếu có thể được bán cho phạm vi một số người nhất định với số lượng hạn chế, thông thường bán cho những người trong công ty. Luật doanh nghiệp lần đầu tiên đưa ra quy định về việc công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán cổ phần đó cho tất cả các cổ đông theo tỉ lệ cổ phần hiện có tại công ty (Điều 87 Luật doanh nghiệp). Quy định này thực sự có một bước phát triển hơn so với Luật doanh nghiệp trước đó. Tuy nhiên, trình tự thủ tục, điều kiện... chào bán cổ phiếu riêng lẻ Luật doanh nghiệp không trực tiếp quy định mà do Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Phát hành cổ phiếu ra công chúng: là phương thức phát hành trong đó cổ phiếu được bán rộng rãi ra công chúng cho một số lượng lớn nhà đầu tư với khối lượng cổ phiếu phát hành đạt được một tỉ lệ quy định nhất định và phải dành một tỉ lệ nhất định cho các nhà đầu tư nhỏ.

Phát hành trái phiếu

Phát hành trái phiếu là một phương thức huy động vốn của công ty cổ phần mang bản chất vay vốn, phương thức này cũng đóng vai trò rất quan trọng quan trọng trong huy động vốn của công ty cổ phần. Kết quả của việc phát hành trái phiếu sẽ làm tăng vốn vay của công ty.

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành”. Khác với cổ phiếu, trái phiếu xác nhận quyền của người sở hữu trái phiếu được trả nợ gốc và lãi suất ấn định trong trái phiếu. Quan hệ giữa người sở hữu trái phiếu với công ty là quan hệ giữa chủ nợ với con nợ.

Huy động vốn của công ty cổ phần bằng phát hành trái phiếu cũng có hai phương thức là phát hành riêng lẻ và phát hành rộng rãi:

Phát hành trái phiếu riêng lẻ không chịu sự ràng buộc của pháp luật về chứng khoán (về điều kiện, trình tự, thủ tục phát hành) mà việc mua bán dựa trên sự thỏa thuận giữa công ty và người mua.

Phát hành trái phiếu ra công chúng là việc trái phiếu được bán cho một khối lượng nhà đầu tư với một số lượng nhất định. Trái phiếu phát hành ra công chúng là đối tượng giao dịch tại giao dịch trung tâm. Điều kiện phát hành trái phiếu ra công chúng đối với CTCP được quy định cụ thể trong khoản 2 Điều 12 Luật chứng khoán 2006 . Sau khi công ty cổ phần đã hội đủ các điều kiện trên thì công ty lập hồ sơ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước để xin được cấp giấy phép phát hành.

Huy động vốn thông qua các hình thức tín dụng

Theo quy định của pháp luật, ngoài các phương thức phát hành cổ phiếu và trái phiếu, công ty cổ phần còn có thể huy động vốn thông qua các hình thức tín dụng gồm tín dụng ngân hàng và tín dụng cho thuê.

Để huy động vốn thông qua hình thức tín dụng ngân hàng, công ty phải đáp ứng được các điều kiện nhất định như có tình hình tài chính lành mạnh, có phương án sử dụng vốn khả thi và có tài sản bảo đảm cho khoản vay bằng biện pháp cầm cố, thế chấp hoặc được bên thứ ba bảo lãnh bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với ngân hàng trừ trường hợp công ty được ngân hàng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản. Công ty vay vốn của ngân hàng phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận; hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

Cho thuê tài chính vừa là một hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn, vừa là dạng cho thuê tài sản mà theo đó, tổ chức tín dụng cho khách hàng quyền sử dụng tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, với điều kiện khách hàng phải trả tiền thuê. Tuy nhiên, không phải một giao dịch cho thuê tài sản nào của tổ chức tín dụng cũng được coi là cho thuê tài chính.

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương - Luật sư của Công ty Luật TNHH Everest

Khuyến nghị:

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19863 sec| 1008.922 kb