Điều ước quốc tế

Bởi Trần Thu Thủy - 03/01/2020
view 643
comment-forum-solid 0
Hiện nay trên thế giới có nhiều điều ước quốc tế điều chỉnh các loại hợp đồng thương mại khác nhau. Ví dụ, Công ước Viên 1980 điểu chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; Công ưởc Ottawa 1988 điểu chỉnh hợp dống thuê tài chinh và hợp đồng nhượng quyền yêu cầu thanh toán; Công ước Hamburg 1978 điều chỉnh hợp đồng vân tải biển...

Khi nói đến điều ước quốc tế, một trong những vấn để vô cùng quan trọng đó là trong trường hợp nào điếu ưởc quốc tế duợc áp dụng. Theo nguyên tắc chung, điều ước quốc tế dưoc áp dụng trong hai trường hợp sau:

Thứ nhất, quốc gia của các chủ thể trong hơp đồng thương mại quỗc tê' ký kết hay tham gia điều ước quốc tẽ’ tưong ứng. Theo nguyên tác chung, trong truờng họp điểu uơc quốc tê mà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định của Bộ luật dân sự hay Luật Thưong mại thì các bên trong hợp đồng áp dụng quy định của điếu ước đó.

Thứ hai, mặc dù quốc gia của các chủ thể trong hợp đổng không tham gia ký kết hay phê chuẩn điếu ước quốc tế, nhưng các bên thòa thuận áp dung điếu ước quốc tế để điểu chỉnh quan hê của các bên theo hợp đồng. Trong trường hợp này việc áp dụng Điểu ước quốc tế phải tuân thủ các nguyên tắc của viêc áp dụng tập quán thương mại, điểu này có nghĩa là nếu quy định nào dó của Điều ước trái với luật Việt Nam thi phải áp dụng quy định cùa pháp luật Viêt Nam.

Ngoái ra, điều ước quốc tế cũng có thể được áp dung trong trường hợp, nếu chỉ có quốc gia của môt trong hai chủ thể tham gia điều uớc quốc tế nhưng các chủ thể của hợp đổng thỏa thuận áp dụng luật cửa quốc gia này (Điều 1 (b) Cống Ước Viên 1980).

Vai tro của điếu ước quốc tế thể hiện ở chổ, nó là cồng cụ pháp lý hữu hiêu đểgiải quyết xung đột pháp luật và sự có mặt của điểu ước quốc tế hạn chế viêc áp dụng các quy phạm của pháp luật nước ngoài.

Trên thực tế, trong nhiều trường hợp, các quy định cửa điểu ước quốc tế được áp dưng không thống nhất. Để có thể áp dụng một cách thống nhất các điểu ước quốc tế cần phải có sự giải thích chúng một cách thống nhất. Hiện nay ngoài Liên minh châu Âu, trên thế giỏi chưa có một lóa án hay cơ quan quốc tế nào đƯỢc thành lâp để giải quyết những tranh chấp phát sính từ các quan hệ thương mại quốc tế giữa các thương nhãn, VI vậy để các quy phạm của điều ước quỗc tếvê thương mại phát huy hết hiệu quả của minh thì việc ap dụng vá giải thích chúng một cách thống nhất có ý nghĩa vô cùng quan trọng cả trẻn lý thuyết iẫn thực tiễn.

Để trành những vấn đế trên, phải sử dụng những phương pháp khác nhau:

  • Huán tuyẻn nghiệp vụ cho thẩm phán và cac công chức khác của co quan nha nưòc mà hoạt động của họ trực tiếp gắn liền với việc áp dụng các quy phạm của pháp luật thương mại quốc tế.
  • Nhiếu điều ước quốc tế có những điếu khoản noi đến sự quan trọng việc giải thích thống nhất các điểu ước này. Ví dụ: Đ'ểu 7 Công ước New -York 1974 vế thời hièu tố tụng trong hợp đống mua bán hàng hóa quốc tế quy đ|nh, “khi giải thích và áp dụng những quy định của Công ước này cần phải chú ý đến tính chất quốc tẻ của nó và nhớ đến sự cấn thiết phái áp dụng nó một cách thống nhất".
  • phổ biến những quyết định của tòa án thông qua trên cơ sở các quy đinh của các diéu ước quôc tế trên lãnh thổ của các quốc gia khác là thành viên cùa diẻu uòc quốc tê này.

Cơ quan xét xử cao nhất của nhà nước làm sáng rõ những quy định của điều ước quốc tế

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.39300 sec| 988.453 kb