Hệ số lương đại học 2016

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 26/06/2022
view 83
comment-forum-solid 0
Làm sao để tính hệ số lương của bậc đại học. Nếu không nắm rõ được các quy định và thông tư của các bộ ban hành thì chúng ta sẽ có nhiều thắc mắc trong vấn đề này. Sau đây chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu sâu về hệ số lương của một số ngành cụ thể trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

DriveDx Crack

Các trường hợp bổ nhiệm

Hệ số lương đại học 2016 Hệ số lương đại học 2016

Vấn đề bổ nhiệm các chức vụ khác nhau trong bộ máy công nhân viên chức là vấn đề được khá nhiều người quan tâm. Ở trình độ, kinh nghiệm như thế nào thì chúng ta sẽ được bổ nhiệm một vị trí cao hơn, việc thăng chức còn liên quan đến vấn đề lương bổng và địa vị xã hội, chính vì thế đây là vấn đề luôn được thắc mắc và đặt câu hỏi nhiều nhất.

Đối với nhóm chức danh nghiên cứu khoa học:

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên cao cấp (hạng I), sẽ được thực hiện đối với viên chức hiện đang giữ ngạch nghiên cứu viên cao cấp;

Thứ hai, viên chức đang giữ ngạch nghiên cứu chính sẽ được bổ nhiệm vào nghiên cứu viên chính.

Thứ ba, Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên đối với viên chức hiện đang giữ ngạch nghiên cứu viên.

Đối với nhóm chức danh công nghệ:

Thứ nhất, các viên chức đang giữ ngạch kĩ sư cao cấp sẽ được xem xét để được bổ nhiệm vào kĩ sư cao cấp.

Thứ hai, Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp kỹ sư chính (hạng II)đối với viên chức hiện đang giữ ngạch kỹ sư chính,

Thứ ba, Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp kỹ sư (hạng III),đối với viên chức hiện đang giữ ngạch kỹ sư;

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên (hạng IV đối với viên chức hiện đang giữ ngạch kỹ thuật viên.

Cách tính lương

Hệ số lương đại học 2016

Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang , cụ thể như sau:

+Chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) và kỹ sư cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

+Chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên chính (hạng II) và kỹ sư chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

+Chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên (hạng III) và kỹ sư (hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Chức danh nghề nghiệp trợ lý nghiên cứu (hạng IV) và kỹ thuật viên (hạng IV) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Xếp lương khi hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp

Sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:

Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 của chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên (hạng III, mã số V.05.01.03) hoặc kỹ sư (hạng III, mã số V.05.02.07);

Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 của chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên (hạng III, mã số V.05.01.03) hoặc kỹ sư (hạng III, mã số V.05.02.07);

Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo đại học phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34 của chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên (hạng III, mã số V.05.01.03) hoặc kỹ sư (hạng III, mã số V.05.02.07);

Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo cao đẳng phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06 của chức danh nghề nghiệp trợ lý nghiên cứu (hạng IV, mã số V.05.01.04) hoặc kỹ thuật viên (hạng IV, mã số V.05.02.08);

Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo trung cấp phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86 của chức danh nghề nghiệp trợ lý nghiên cứu (hạng IV, mã số V.05.01.04) hoặc kỹ thuật viên (hạng IV, mã số V.05.02.08).

Hệ số lương đại học 2016 Hệ số lương đại học 2016

Trường hợp viên chức đủ điều kiện bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ thì thực hiện xếp ngang bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) vào chức danh nghề nghiệp mới được bổ nhiệm.

Thứ tư, Trường hợp viên chức có trình độ cao đẳng khi tuyển dụng đã được xếp lương ở viên chức A0 theo quy định nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp trợ lý nghiên cứu (hạng IV, mã số V.05.01.04) hoặc kỹ thuật viên (hạng IV, mã số V.05.02.08) thì việc xếp bậc lương trong chức danh nghề nghiệp trợ lý nghiên cứu (hạng IV) hoặc kỹ thuật viên (hạng IV) được căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thang, bảng lương do Nhà nước quy định (trừ thời gian tập sự) như sau:

Thứ năm, Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ được thực hiện sau khi đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào các chức danh viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ quy định tại Thông tư liên tịch này và thực hiện xếp lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi chuyển ngạch trong cùng loại công chức, viên chức.

 

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.29129 sec| 1008.625 kb