Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự

0
96
Đánh giá

Quan hệ trong pháp luật nhân sự thể hiện quyền và nghĩa vụ của chủ thể như thế nào. Bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề đó.

Chủ thể của quan hệ pháp luật là gì?

Chủ thể là gì?

quyền và nghĩa vụ của chủ thể pháp luật
quyền và nghĩa vụ của chủ thể pháp luật

Trước tiên chúng ta phải hiểu khái niệm về chủ thể. Chủ thể là những cá nhân, tổ chức đang tồn tại một cách hữu hình trên thế giới này. Họ là những người tạo ra giá trị của cuộc sống, chính bạn, tôi cũng chính là những chủ thể.

Chủ thể của quan hệ pháp luật

Thứ hai, chủ thể của quan hệ pháp luật được hiểu một cách đơn giản là các cá nhân, tổ chức có khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của pháp luật, được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật. Họ có thể là các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình và các tổ chức hợp tác.

Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự

Thứ nhất về quyền của chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự họ có hai quyền cơ bản đó là quyền có tính chất tài sản và quyền nhân thân;

quyền và nghĩa vụ của chủ thể pháp luật
quyền và nghĩa vụ của chủ thể pháp luật
  • Quyền có tính chất tài sản: Là những quyền định giá được bằng tiền, là quan hệ giữa các chủ thể mà có đối tượng là một giá trị tài sản. Có những quyền được thực hiện trực tiếp trên một vật cụ thể (gọi là quyền đối vật); có những quyền tương ứng với những nghĩa vụ mà người khác phải thực hiện (gọi là quyền đối nhân).Quyền đối vật Các vật mà trên đó quyền đối vật được thực hiện rất đa dạng; bản thân các quyền đối vật cũng có thể được phân thành nhiều loại.

Thứ hai, quyền nhân thân: Quyền nhân thân

Nói “quyền và nghĩa vụ dân sự được tạo ra”, ta hiểu rằng quyền và nghĩa vụ này xuất hiện ở chủ thể thứ nhất. Các quyền nhân thân, nói chung, chỉ có thể được xác lập do được tạo ra. Có những quyền phát sinh cùng một lúc với người có quyền: được sinh ra, con người có quyền đối với họ, tên, hộ tịch, có quyền nhận cha, mẹ. Có những quyền phát sinh sau một sự kiện: quyền bình đẳng giữa vợ và chồng được xác lập do hôn nhân; quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ được xác lập do việc sinh con.

quyền và nghĩa vụ của chủ thể pháp luật
quyền và nghĩa vụ của chủ thể pháp luật

Nhưng các quyền nhân thân của tác giả được để lại cho người thừa kế. Vậy, cũng có thể có trường hợp quyền nhân thân được xác lập bằng con đường chuyển giao. Các quyền có tính chất tài sản cũng có thể được tạo ra: quyền đối nhân được tạo ra từ hợp đồng hoặc từ một sự kiện pháp lý nào đó (tai nạn, ly hôn); quyền sở hữu được tạo ra bằng cách chiếm hữu vật vô chủ, bằng việc chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong nhiều năm; quyền sở hữu trí tuệ được tạo ra bằng hoạt động sáng tạo.

Nguyên tắc xác định năng lực của các chủ thể nước ngoài

Theo pháp luật Việt Nam năng lực pháp luật và năng lực hành vi tố tụng dân sự của cá  nhân nước ngoài được xác định dựa vào 3 yếu tố: quốc tịch của cá nhân, nơi cư trú hoặc nơi thực hiện hành vi.