Hợp đồng cung cấp hàng hoá

Bởi Trần Thu Thủy - 24/09/2021
view 299
comment-forum-solid 0
Mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng cung cấp hàng hóa của hai bên. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, đối tượng hợp đồng, thành phần hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của hai bên...Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa mới nhất dưới đây của công ty Luật TNHH Everest

 

1. Mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA

Số:……./………..

......., ngày....... tháng....... năm...........

Căn cứ………………………………………………………………………………… Chúng tôi, đại diện cho các Bên ký Hợp đồng, gồm có: Bên cung cấp  Tên Bên cung cấp........................................................................ Địa chỉ: ............................................................................................... Điện thoại:....................................................................................................... Fax: ...................................................................................................... Email:.................................................................................................. Tài khoản: ............................................................................................. Mã Số thuế: ....................................................................................... Đại diện là Ông/Bà: ............................................................................. Chức vụ:........................................................................................... Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ....... ngày.......... tháng.......... năm.............................. (trường hợp được ủy quyền). Bên nhận cung cấp  Tên Bên bên nhận cung cấp :.................................................. Địa chỉ: ....................................................................................... Điện thoại:...................................................................................... Fax: ................................................................................................ Email:......................................................................................... Tài khoản: ................................................................................... Mã Số thuế: ................................................................................ Đại diện là Ông/Bà: ...................................................................... Chức vụ:...................................................................................... Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ....... ngày.......... tháng.......... năm................................ (trường hợp được ủy quyền). Hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau: Điều 1. Đối tượng Hợp đồng Đối tượng của Hợp đồng là các hàng hóa cụ thể........................... Điều 2. Trách nhiệm của Bên cung cấp hàng hóa Bên cung cấp cam kết cung cấp cho Bên nhận cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa như nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của Hợp đồng. Điều 3. Trách nhiệm của Bên nhận cung cấp hàng hóa Bên nhận cung cấp cam kết thanh toán cho Bên bán giá trị hợp đồng nêu tại Điều 4 của Hợp đồng này theo phương thức được quy định trong điều kiện cụ thể của Hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của Hợp đồng. Điều 4. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán. 1. Giá trị hợp đồng .................. [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng. Trường hợp giá trị hợp đồng được ký bằng nhiều đồng tiền khác nhau thì ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền đó, ví dụ: 100 triệu USD + 30 tỷ VND (một trăm triệu đola Mỹ và ba mươi tỷ đồng Việt Nam)]. 2. Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức .................................. Điều 5. Thời gian thực hiện hợp đồng Trong thời gian từ......................đến.......................... Điều 6. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng. 1– Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc, thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó). 2– Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này mà các bên không tự giải quyết được sẽ được giải quyết chung thẩm tại ….. 3– Các chi phí về kiểm tra, xác minh và phí …. do bên có lỗi chịu. Điều 7. Hiệu lực hợp đồng 1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ............ 2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng theo luật định. Hợp đồng được lập thành .......... bộ, Bên cung cấp giữ........... bộ, Bên nhận cung cấp giữ ............. bộ, các bộ Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau. Bên cung cấp                                                                    Bên nhận cung cấp (Ký và ghi rõ họ tên)                                                          (Ký và ghi rõ họ tên) Để biết thêm thông tin về pháp luật, mời bạn đọc truy cập Mẫu hợp đồng

2. Hướng dẫn làm hợp đồng cung cấp hàng hóa

Hợp đồng cung cấp hàng hóa. Bên cung cấp và bên nhận cung cấp hàng hóa ghi rõ thông tin tên doanh nghiệp, trụ sở, số điện thoại, chức vụ, đại diện…Hợp đồng thường có các nội dung

+ Nội dung hàng hóa được cung cấp

+ Giá cả đã thỏa thuận;

+ Chất lượng và quy cách hàng hóa;

+ Bao bì, mã ký hiệu, trọng tịnh;

+ Phương thức giao nhận đã thỏa thuận;

Xem thêm: 

Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực dân sự của Công ty Luật TNHH Everest 

3. Khuyến nghị của công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viếtđược chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

 

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18877 sec| 1011.406 kb