Khiếu nại Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, đăng thông tin một chiều!

Bởi Trần Thu Thủy - 19/12/2019
view 1735
comment-forum-solid 0
Theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Ngọc (tên đã được thay đổi), Công ty Luật TNHH Everest đã có công văn khiếu nại Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam - Chuyên trang Đô thị mới - đã đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà Nguyễn Thị Ngọc. Công văn này đồng thời đã được Công ty Luật TNHH Everest gửi tới Bộ Thông tin và (Cục báo chí, Thanh tra Bộ), Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - để biết và giám sát. Cụ thể:

Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Đăng tin không xác thực, tùy tiện sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác

Công ty Luật TNHH Everest là đơn vị nhận ủy quyền của bà Nguyễn Thị Ngọc, để thực hiện các công việc trong vụ việc: Bà Nguyễn Thị Ngọc cho rằng, một số cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử, trong đó có Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam - Chuyên trang Đô thị mới, Trang thông tin điện tử tổng hợp Tiêu dùng Plus đã đăng tải một số bài viết về hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng, đào tạo, cung cấp nhân sự cho các thị trường lao động nước ngoài của Công ty Hưng Long (đã đổi tên) và bà Nguyễn Thị Ngọc (nguyên Phó giám đốc Công ty Hưng Long), nhưng có những nội dung không chính xác, mang tính quy chụp, hành văn theo lối suy diễn, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bà Nguyễn Thị Ngọc.

Trước đó, trong các ngày 25 và 28/11/2019, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam  (Chuyên trang Đô thị mới) đã đăng tải 02 bài viết: (1) Kỳ 1 - Hưng Long bị “tố” thoái thác trách nhiệm sau vi phạm hàng tỷ đồng  và; (2) Kỳ 2 - Hưng Long: Chúng tôi không liên quan đến việc bà Ngọc lừa đảo!. Bài viết này sau đó được trang thông tin điện tử Tiêu dùng Plus trích dẫn lại.

Ngày 10/12/2019, theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Ngọc, Công ty Luật TNHH Everest đã gửi tới Tạp chí Bất động sản Việt Nam Công văn số 126-2019/CV-EVER, đề nghị Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Trang thông tin điện tử tổng hợp Tiêu dùng Plus gỡ bỏ, đăng, phát thông tin cải chính, xin lỗi và phản hồi thông tin theo quy định của pháp luật.

Ngày 12/12/2019, Công ty Luật TNHH Everest đã hẹn lịch và làm việc tại trụ sở của Tạp chí Bất động sản Việt Nam, phóng viên có bút danh Hoàng Minh - là tác giả của 02 bài viết nêu trên là người làm việc với đại diện của Công ty Luật TNHH Everest. Tại buổi làm việc, đại diện của Công ty Luật TNHH Everest nêu ra một số quan điểm:

1) Bà Nguyễn Thị Ngọc khẳng định không có hành vi vi phạm pháp luật hoặc “phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như các bài viết đã nêu. Bà Nguyễn Thị Ngọc không cung cấp những không tin liên quan tới vướng mắc giữa bà Nguyễn Thị Ngọc và tổ chức, cá nhân khác, cụ thể là Công ty Kino, bởi đây chỉ là vướng mắc, bất đồng mang tính chất dân sự, kinh doanh thương mại.

2) Tạp chí Bất động sản Việt Nam, Trang thông tin điện tử tổng hợp Tiêu dùng Plus chấm dứt việc sử dụng hình ảnh cá nhân của bà Nguyễn Thị Ngọc và gỡ bỏ các bài viết đã đăng tải liên quan đến bà Nguyễn Thị Ngọc (các căn cứ và lý do đã nêu rõ trong Công văn đã gửi trước đó). Trong trường hợp Tạp chí Bất động sản Việt Nam thực hiện ngay việc gỡ bỏ bài đăng hoặc điều chỉnh thông tin trong bài viết theo hướng: không sử dụng hình ảnh cá nhân của bà Nguyễn Thị Ngọc, không nêu trực tiếp tên của bà Nguyễn Thị Ngọc, thì bà Nguyễn Thị Ngọc sẽ không yêu cầu phát thông tin cải chính, xin lỗi và phản hồi thông tin theo quy định của pháp luật về báo chí.

Tuy nhiên, sau buổi làm việc, Tạp chí Bất động sản Việt Nam, Trang thông tin điện tử tổng hợp Tiêu dùng Plus đã không gỡ bỏ các bài viết, cũng không điều chỉnh thông tin thông tin trong bài viết như yêu cầu, mà thực hiện việc làm ‘mờ mặt’ của bà Nguyễn Thị Ngọc nhưng vẫn chú thích ảnh: Bà Nguyễn Thị Ngọc (Bên phải).

Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam - Chuyên trang Đô thị mới

Đưa thông tin trái quy định của Luật báo chí

Công ty Luật TNHH nêu quan điểm trong khiếu nại gửi Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam:

Thứ nhất, hai bài viết mà Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã đăng tải các thông tin liên quan đến bà Nguyễn Thị Ngọc và Công ty Hưng Long đã vượt quá phạm vi được phép theo quy định Khoản 15 Điều 3 Luật Báo chí năm 2016: “Tạp chí điện tử là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ, đăng tin, bài có tính chất chuyên ngành, được truyền dẫn trên môi trường mạng”. Căn cứ quy định của pháp luật báo chí, Công ty Luật TNHH Everest hiểu rằng, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam chỉ đăng tin, bài có tính chất chuyên ngành (chuyên ngành Bất động sản). Tuy nhiên, nội dung các bài viết về vụ việc trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh - thương mại, cụ thể đây là bất đồng, tranh chấp trong hoạt động hợp tác về cung ứng nguồn lao động giữa các bên (theo thông tin ghi nhận tại 02 bài viết). Nội dung này là các tin, bài đã vượt quá phạm vi, tôn chỉ của Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam.

Thứ hai, các bài viết đăng tải trên Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã sử dụng hình ảnh cá nhân của bà Nguyễn Thị Ngọc mà không được sự đồng ý của bà Nguyễn Thị Ngọc là xâm phạm quyền của cá nhân đối với hình ảnh được quy định tại Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015. Bà Nguyễn Thị Ngọc yêu cầu: những hành vi vi phạm này phải chấm dứt ngay lập tức.

Thứ ba, nội dung các bài viết trên Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam có những nội dung không chính xác, tự quy kết, đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bà Nguyễn Thị Ngọc, làm sai lệch bản chất vấn đề. Công ty Luật TNHH Everest lưu ý: Bà Nguyễn Thị Ngọc cho tới thời điểm hiện tại chưa cung cấp bất cứ thông tin nào liên quan đến vụ việc nêu trên cho các Cơ quan báo chí, trong đó có Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam.

Thứ tư, các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào cho rằng: Bà Nguyễn Thị Ngọc đã có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì đều có thể tố giác tới cơ quan có thẩm quyền theo thủ tục, trình tự do pháp luật quy định. Tuy nhiên, cho tới nay, không có kết luận của bất cứ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào về việc Công ty Hưng Long hoặc bà Nguyễn Thị Ngọc vi phạm pháp luật. Thế nhưng các bài viết của Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đăng tải thông tin dựa trên trình bày và tài liệu của tổ chức, cá nhân khác gửi tới Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, thông tin một chiều, không xác thực, hành văn theo lối suy diễn, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bà Nguyễn Thị Ngọc, làm sai lệch bản chất vấn đề, như: bà Nguyễn Thị Ngọc “tự xưng là Phó giám đốc từ trước khi bổ nhiệm”, đặt ra nghi vấn “tồn tại một đường dây lừa đảo”, bà Nguyễn Thị Ngọc “có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”… Những thông tin sai lệch này phải được gỡ bỏ.

Thứ năm, Điều 43 Luật Báo chí năm 2016 quy định: “1- Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có căn cứ cho rằng cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của mình hoặc gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của mình thì có quyền nêu ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án. 2- Cơ quan báo chí phải đăng, phát ý kiến phản hồi của cơ quan, tổ chức, cá nhân…”.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Ngọc yêu cầu Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam - Chuyên trang Đô thị mới, Trang thông tin điện tử tổng hợp Tiêu dùng Plus phải đăng, phát ý kiến phản hồi của bà Nguyễn Thị Ngọc.

Kèm theo khiếu nại, Công ty Luật TNHH Everest đã yêu cầu Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam:

1) Gỡ bỏ khỏi Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam - Chuyên trang Đô thị mới hai bài viết: (1) “Kỳ 1 - Hưng Long bị “tố” thoái thác trách nhiệm sau vi phạm hàng tỷ đồng” và; (2) “Kỳ 2 - Hưng Long: “Chúng tôi không liên quan đến việc bà Ngọc lừa đảo”!”

2) Đăng, phát thông tin cải chính, xin lỗi đối với bà Nguyễn Thị Ngọc và thông báo cho bà Nguyễn Thị Ngọc về nội dung này; Yêu cầu Trang thông tin điện tử tổng hợp Trang thông tin điện tử tổng hợp Tiêu dùng Plus đăng lại nội dung cải chính, xin lỗi của Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam theo đúng quy định tại Điều 42 Luật Báo chí năm 2016.

3) Đăng ý kiến phản hồi chính thức của bà Nguyễn Thị Ngọc (gửi kèm công văn khiếu nại) theo quy định của Điều 43 Luật Báo chí năm 2016.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

 

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.26654 sec| 1023.133 kb