Mẫu đơn xin hợp thửa đất mới nhất

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 21/08/2021
view 462
comment-forum-solid 0

Hiện nay, có rất nhiều vấn đề nổi cộm liên quan đến pháp luật đất đai. Một trong số đó liên quan đến trình tự, thủ tục hợp thửa đất theo quy định của pháp luật, cụ thể ở đây là mẫu đơn xin hợp thửa đất.

Mẫu đơn xin hợp thửa đất mới nhất Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia Nguyễn Thị Ngân – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài pháp luật (24/7): 1900 6198

Điều kiện để được hợp thửa đất

- Các thửa đất phải liền kề nhau

“Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ”. Theo đó khi hợp hai thửa đất thành một thửa thì thửa đất hình thành sau khi hợp phải được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ. Mà muốn phần diện tích thửa đất hình thành sau khi hợp thửa được giới hạn bằng ranh giới xác định thì các thửa đất muốn hợp thửa phải liền kề nhau.

-  Các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng

Tại thông tư 25/2014/TT-BTNMT: “Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.” Mục đích sử dụng đất trên toàn diện tích thửa đất phải giống nhau. Như vậy, thửa đất hình thành từ việc hợp thửa cũng phải có mục đích sử dụng đất giống nhau trên toàn diện tích thửa đất.

Trường hợp muốn hợp thửa đất liền kề mà không cùng mục đích sử dụng thì làm như thế nào?

Trường hợp các thửa đất liền kề không cùng mục đích sử dụng mà muốn hợp thửa thì phải chuyển mục đích sử dụng đất về cùng một loại đất. Để chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải căn cứ vào các điều kiện và quy trình, thủ tục đối với thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Để biết thêm thông tin về cách hợp thửa, xem thêm: Cách hợp thửa đất sao cho đúng quy định

Mẫu đơn đề nghị hợp thửa đất mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 11/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:.......Quyển....

Ngày…... / ...… / .......…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT
Kính gửi:................................................................................................................

…………………………………………..................................................………………

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )

1. Người sử dụng đất:

1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):............................................................................

1.2 Địa chỉ..................................................................................................................................

2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:
2.1. Đề nghị tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số:………..…..………….……;

b) Tờ bản đồ số:…....…............………;

c) Địa chỉ thửa đất:....................................................................................................................

d) Số phát hành Giấy chứng nhận: .........................................................................................

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận :..................................; ngày cấp ...../...../.......

đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất:… m2; Thửa thứ hai:… m2;

2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:
Thửa đất sốTờ bản đồ sốĐịa chỉ thửa đấtSố phát hành

Giấy chứng nhận

Số vào sổ cấp giấy

chứng nhận

3. Lý do tách, hợp thửa đất:...........................................................................................

........................................................ ....................................................................................

4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

- Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có):........................

.................................................................................................................................................

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

……………, ngày ...... tháng ...... năm............

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................
Ngày……. tháng…… năm …...

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm …...

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Các vấn đề liên quan về hợp thửa đất chi tiết, vui lòng xem thêm:

Mẫu đơn xin hợp thửa đất mới nhất

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

ĐƠN XIN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Kính gửi:........................................................................

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )

  1. Người sử dụng đất:

1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):.....................................................................

1.2 Địa chỉ.......................................................................................................................

  1. Xin tách, hợp thửa đất như sau:

2.1. Xin tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

  1. a) Thửa đất số:………..…..………….……; b) Tờ bản đồ số:…....…............………................;
  2. c) Địa chỉ thửa đất:……………………………………..…….………..…………..……..….............
  3. d) Số phát hành Giấy chứng nhận: ....................................................................................

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận :................................................; ngày cấp ...../...../..........

2.2. Xin hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:

  1. Lý do tách, hợp thửa đất................................................................................................
  2. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

- Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có);

.........................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

……, ngày .... tháng ... năm ......

Người viết đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm các vấn đề liên quan tại Pháp trị – Chia sẻ kiến thức pháp lý

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.43625 sec| 1081.656 kb