Tư vấn mẫu giấy ủy quyền lấy sổ đỏ mới nhất hiện nay

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 19/05/2022
view 56
comment-forum-solid 0

Thưa luật sư! Hiện tôi đang sống và có hộ khẩu tại TP.HCM, tôi có mua đất ở quê (Nghệ An), giấy tờ mua bán đã làm xong, chỉ hẹn ngày lấy sổ đỏ. Do không về quê lấy được nên tôi muốn ủy quyền cho anh trai ở quê thay mặt tôi nhận.

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ đỏ. Tư vấn mẫu giấy ủy quyền lấy sổ đỏ mới nhất hiện nay Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ đỏ. Tư vấn mẫu giấy ủy quyền lấy sổ đỏ mới nhất hiện nay

Vậy xin cho biết tôi phải làm những thủ tục gì và công chứng ở đâu (anh tôi ở quê và tôi ở TPHCM không thể cùng nhau làm giấy ủy quyền được).

Xin luật sư tư vấn. Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn pháp luật đến dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý

  • Luật Đất đai 2013
  • Quyết định 49/2014 / QĐUBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Giấy ủy quyền là gì?

Ủy quyền là gì?

Ủy quyền là một thỏa thuận giữa các bên mà theo đó khách hàng sẽ có nghĩa vụ thực hiện công việc thay mặt cho khách hàng.

Ủy quyền là một trong hai hình thức đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 135 BLDS 2015. Theo đó, quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (gọi tắt là đại diện theo ủy quyền) hoặc theo lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (gọi chung là cơ quan đại diện theo pháp luật).

Hình thức ủy quyền

Hình thức ủy quyền hiện nay được thể hiện gián tiếp tại khoản 1 Điều 140 BLDS 2015 về thời hạn thực hiện, cụ thể là: Thời hạn thực hiện được xác định bằng văn bản. quyết định của cấp có thẩm quyền, phù hợp với điều lệ của pháp nhân hoặc phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo quy định trên, pháp luật luôn thừa nhận hình thức văn bản ủy quyền nhưng không quy định việc ủy ​​quyền không được thể hiện dưới hình thức khác.

Chủ thể của mẫu giấy ủy quyền lấy sổ đỏ

Chủ thể của hợp đồng bao gồm: bên giao đại lý và bên giao đại lý.

Khi đó, Bên được ủy quyền sẽ xác lập và thực hiện các Giao dịch dân sự với danh nghĩa và vì lợi ích của Bên ủy quyền. Bên được ủy quyền theo quy định tại Điều 134BLDS 2015 có thể là pháp nhân hoặc thể nhân.

Đây là điểm mới so với BLDS năm 2005, theo quy định mới, pháp nhân có thể là người đại diện, pháp nhân được cấu thành có thể thực hiện hành vi pháp lý. Vì pháp nhân có cơ cấu tổ chức và năng lực tài chính sẽ giúp thực hiện công việc được giao phó tốt hơn, nên sẽ mang lại sự an tâm và tin tưởng hơn so với cá nhân.

  • Đối tượng của hợp đồng ủy quyền

Đối tượng của hợp đồng này là công việc có thể được thực hiện và người được ủy quyền thực hiện. Người được ủy quyền thực hiện công việc trong phạm vi và nội dung được ủy quyền. Trong trường hợp người được ủy quyền thực hiện công việc vượt quá nội dung ủy quyền thì sẽ phải bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp nhà đất (luật sư đất đai) của Công ty Luật TNHH Everest

Thời hạn của mẫu giấy ủy quyền lấy sổ đỏ

Các bên có thể thỏa thuận về thời hạn ủy quyền hoặc tuân theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp các bên không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng uỷ quyền có hiệu lực 1 năm kể từ ngày xác lập uỷ quyền. (điều 563 BLDS 2015)

Quy định về đơn phương chấm dứt ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ đỏ. Tư vấn mẫu giấy ủy quyền lấy sổ đỏ mới nhất hiện nay Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ đỏ. Tư vấn mẫu giấy ủy quyền lấy sổ đỏ mới nhất hiện nay

Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 569 BLDS 2015 như sau:

Trong trường hợp ủy quyền có thù lao

Tác giả ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt việc thực hiện của hợp đồng. khoán bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao tương xứng với công việc bên giao thầu thực hiện và sửa chữa những hư hỏng.

Bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và nếu có thiệt hại phải bồi thường cho bên giao đại lý

Trong trường hợp ủy quyền mà không có thù lao

Bên ủy quyền có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo cho bên được ủy quyền trong một thời gian hợp lý. Ngoài ra, Bên cấp phép phải thông báo bằng văn bản cho Bên thứ ba về việc chấm dứt thực hiện Thỏa thuận ủy quyền, nếu không, Thỏa thuận với bên thứ ba sẽ vẫn có hiệu lực (trừ khi Bên thứ ba biết hoặc nên biết rằng đại lý đã chấm dứt)

Bên đại lý có thể chấm dứt việc thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo cho bên giao đại lý trong một thời gian hợp lý.

Theo quy định tại Khoản 3 Mục 167 của Luật Đất đai 2013, cụ thể:

“3. Việc ghi chép, chứng thực hợp đồng, chứng thư thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và bất động sản phải được ghi hoặc chứng thực, trừ trường hợp đối với giao dịch bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản liền kề, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất có công chứng mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hành nghề bất động sản chứng thực theo yêu cầu của các bên;

c) Văn bản thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

d) Việc công chứng được thực hiện với tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực được thực hiện ở cấp ủy ban nhân dân cấp xã ”.

Như vậy, theo quy định trên thì hợp đồng ủy quyền liên quan đến bất động sản phải được công chứng tại cơ quan công chứng có thẩm quyền. Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, bạn chỉ muốn ủy quyền cho anh trai bạn nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bạn chỉ cần làm giấy ủy quyền ghi rõ nội dung ủy quyền, người được ủy quyền và xác nhận của người được ủy quyền (chữ ký. ). Để chắc chắn, bạn có thể nhờ ủy ban nhân dân xã, huyện chứng thực chữ ký của người có thẩm quyền.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đất đai, bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest 


Có được ủy quyền lấy sổ đỏ hay không?

Điểm e khoản 2 Điều 22 Quyết định 49/2014 / QĐUBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bất động sản khác gắn liền với nhà ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng. A tỉnh:

"Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm giao Giấy chứng nhận trực tiếp cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc khi nhận Giấy chứng nhận, người được cấp Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận phải giao trên bản chính của các giấy tờ quy định tại các Điều 10, 11 và 12 của Quy chế này và các tài liệu khác có liên quan (nếu có). đến ủy ban nhân dân xã. »

Trên đây là ý kiến ​​tư vấn của chúng tôi về câu hỏi từ phía khách hàng. Các thông báo tư vấn nêu trên dựa trên các quy định của pháp luật và thông tin khách hàng cung cấp. Mục đích của cuộc tham vấn này là cho phép các cá nhân và tổ chức tham khảo ý kiến. Trong trường hợp nội dung tư vấn có điều gì khó hiểu, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc / và nếu có bất kỳ vướng mắc, thắc mắc nào, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn. khách hàng.

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

(i) Bài viết trong lĩnh vực doanh nghiệp nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

(ii) Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, Quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

(iii) Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.net.vn.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.24942 sec| 1061.156 kb