Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Bởi Trần Thu Thủy - 21/07/2020
view 398
comment-forum-solid 0

Lao động thời vụ là lao động dưới 12 tháng, thường phát sinh ngắn và chấm dứt ngay sau khi hoàn thành công việc mà hai bên đã thỏa thuận. Dưới đây là mẫu hợp đồng lao động thời vụ của Công ty Luật TNHH Everest:

Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20......

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: …../HĐLĐ/20...

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:.....................................................Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ: GIÁM ĐỐC

Đại diện cho (1): CÔNG TY............................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................

Và một bên là Ông/Bà: ..................................................................Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày ……....... tháng …..… năm …….. tại.............................................................

Địa chỉ thường trú:..........................................................................................................

Số CMTND: cấp ngày ..…../......../....... tại Công an:.......................................................

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

Loại hợp đồng lao động (3): Thời vụ 02 tháng.

Từ ngày … tháng … năm 2011 đến ngày … tháng … năm 2011.

Địa điểm làm việc (4): Tại văn phòng công ty.

Chức danh chuyên môn: Không

Chức vụ (nếu có): Nhân viên

Công việc phải làm (5): Theo sự điều động của người quản lý.

Điều 2: Chế độ làm việc:

Thời giờ làm việc (6): 8h/ngày

Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

Phương tiện đi lại làm việc (7): Tự túc.

Mức lương chính hoặc tiền công (8): …………………. đ/tháng (đã bao gồm 6%BHXH, 1,5%BHYT).

Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt.

Phụ cấp gồm (9): Không

Được trả lương: vào các ngày …

Tiền thưởng: Theo tình hình tài chính của công ty.

Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.

Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Người lao động tự đóng.

Chế độ đào tạo (11): Không

Những thoả thuận khác (12): Không

2. Nghĩa vụ:

Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc...).

Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng...... năm...... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại Văn phòng công ty ngày …… tháng …… năm 20.........

NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  • Bài viết trong lĩnh vực pháp luật lao động được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  • Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  • Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, Email: info@everest.net.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19498 sec| 995.453 kb