Nguyên tắc áp dụng luật nội dung trong giải quyết tranh chấp thừa kế

Bởi Nguyễn Hồng Thúy - 04/01/2020
view 622
comment-forum-solid 0
Việc xác định đúng luật nội dung áp dụng có ý nghĩa quan trọng trong việc thu thập, cung cấp chứng cứ, soạn thảo bản luân cứ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng …, đảm bảo cho việc giải quyết tranh chấp thừa kế đúng quy định của pháp luật.

Tổng quan về tranh chấp thừa kế

Quan hệ pháp luật trong tranh chấp thừa kế

Đối với tranh chấp thừa kế, việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp không khó khăn, phức tạp như xác định quan hệ pháp luật tranh chấp trong các vụ án khác như tranh chấp hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, tranh chấp sở hữu … Tuy nhiên, có những trường hợp việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp cũng gặp khó khăn và còn gây nhiều tranh cãi. Trên cơ sở yêu cầu cụ thể của khách hàng, căn cứ vào quan hệ pháp luật nội dung đang tranh chấp giữa các bên và quy định của pháp luật nội dung, Luật sư có thể xác định chính xác quan hệ pháp luật phát sinh tranh chấp thừa kế. Nếu chỉ căn cứ vào yêu cầu của đương sự thì có thể sẽ dẫn đến sai lầm trong việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp về thừa kế.

Các dạng tranh chấp thừa kế phổ biến

Khi đã nhận diện được chính xác quan hệ pháp luật tranh chấp thừa kế, Luật sư cần có kỹ năng phân loại được các tranh chấp về thừa kế. Việc phân loại tranh chấp thừa kế có ý nghĩa giúp Luật sư xác định đúng các chứng cứ cần thu thập cũng như áp dụng các biện pháp thu thập các chứng cứ đó. Ngoài ra còn giúp Luật sư xác định đúng luật nội dung áp dụng, xây dựng có hiệu quả phương án hòa giải và áp dụng các kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ trong các giai đoạn tố tụng khác nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho khách hàng, góp phần cho vụ án thừa kế được giải quyết đúng đắn.

Trên cơ sở quy định của pháp luật và thực tiễn giải quyết vụ án thừa kế, có thể phân chia thành bốn loại tranh chấp thừa kế sau

Loại tranh chấp thứ nhất:

Tranh chấp về chia di sản thừa kế Loại tranh chấp này phát sinh từ yêu cầu chia di sản thừa kế của các đương sự trong vụ án thừa kế.

Loại tranh chấp thứ hai:

Tranh chấp về xác nhận quyền thừa kế Tranh chấp này phát sinh từ yêu cầu xác nhận quyền thừa kể của một hoặc một số người.

Loại tranh chấp thứ ba:

Tranh chấp về bác bỏ quyền thừa kế. Tranh chấp này phát sinh từ yêu cầu bác bỏ quyền thừa kế của đương sự.

Loại tranh chấp thứ tư:

Tranh chấp về buộc người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại, thanh toán các khoản chi từ di sản.

Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 19006198

Nguyên tắc áp dụng luật nội dung trong giải quyết tranh chấp về thừa kế

Việc xác định đúng luật nội dung áp dụng có ý nghĩa quan trọng trong việc thu thập, cung cấp chứng cứ, soạn thảo bản luân cứ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng …, đảm bảo cho việc giải quyết tranh chấp thừa kế đúng quy định của pháp luật. Khác với các quan hệ pháp luật khác, quan hệ pháp luật thừa kể liên quan đến nhiều quan hệ pháp luật như quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, nhà ở, đất đai, sở hữu, hợp đồng… Chính vì vậy, các văn bản quy phạm pháp luật nội dung điều chỉnh quan hệ thừa kế rất rộng. Các văn bản pháp luật nội dung được áp dụng để giải quyết tranh chấp thừa kế rất nhiều: pháp luật dân sự, pháp luật đất đai, nhà ở, hôn nhân và gia đình… Mặt khác, xuất phát từ tính đặc thù của điều kiện chính trị, lịch sử, kinh tế, xã hội của nước ta nên các văn bản pháp luật nội dung được áp dụng để giải quyết tranh chấp thừa kế có sự thay đổi qua các thời kỳ khác nhau. Điều này dẫn đến những khó khăn trong việc áp dụng pháp luật nội dung khi giải quyết tranh chấp thừa kế. Ví dụ, cho đến thời điểm hiện nay, Luật hôn nhân và gia đình của Nhà nước ta có 4 văn bản pháp luật, đó là Luật hôn nhân và gia đình năm 1959, 1986, 2000, 2014.  Đến năm 1977, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất ban hành các luật và nghị quyết hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm luật thống nhất chung cho cả nước trong đó có Luật hôn nhân và gia đình. Do đặc thù lịch sử đó, quan hệ hôn nhân và gia đình ở nước ta trong các giai đoạn lịch sử vừa qua là phức tạp, cùng với sự chuyển dịch dân số, con người từ vùng này sang vùng khác trong điều kiện chiến tranh làm cho quan hệ hôn nhân và gia đình cũng phức tạp hơn.

Pháp luật về dân sự, đất đai cũng có nhiều văn bản tương ứng với các giai đoạn khác nhau. Với đặc điểm về luật nội dung áp dụng trong giải quyết tranh chấp thừa kế đòi hỏi Luật sư khi tham gia giải quyết tranh chấp thửa kế phải xác định được các nguyên tắc áp dụng pháp luật nội dung, năm vững các quy định của pháp luật thừa kế và pháp luật có liên quan khác như quan hệ pháp luật về hôn nhân và gia đình, quan hệ pháp luật về quyền sở hữu... Các nguyên tắc áp dụng luật nội dung giải quyết tranh chấp thừa kế đòi hỏi Luật sư cần nắm vững bao gồm:

Nguyên tắc áp dụng luật chung, luật chuyên ngành. Để có kỹ năng áp dụng luật chung, luật chuyên ngành trong giải quyết vụ án thừa kế, Luật sư cần có kỹ năng xác định được văn bản pháp luật nào là luật chung, văn bản pháp luật nào là luật chuyên ngành. Ví dụ: Trong mối quan hệ giữa BLDS và Luật HN và GĐ thì BLDS là luật chung, Luật HN và GĐ là luật chuyên ngành.

Áp dụng luật theo hiệu lực về thời gian của văn bản pháp luật.

Áp dụng luật theo hiệu lực về không gian của văn bản pháp luật.

Áp dụng luật theo cơ quan ban hành văn bản pháp luật.

Để xác định được chính xác luật nội dung áp dụng giải quyết tranh chấp thừa kế, đòi hỏi Luật sư nắm vững các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy định cụ thể của từng văn bản pháp luật về nguyên tắc áp dụng luật.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.61368 sec| 1020.156 kb