Nhận diện căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bởi Nguyễn Hồng Thúy - 03/01/2020
view 514
comment-forum-solid 0
Đối với một Luật sư , việc nhận diện loại hình tranh chấp bồi thường  thiệt hại ngoài hợp đồng luôn phải gắn với nền tảng công bản về đặc trưng, bản chất và phương thức giải quyết loại quan hệ pháp luật dân sự với tồn tại tất yếu trong xã hội dân sự, liên quan đến cá nhân, tổ chức, pháp nhân và trong nhiều trường hợp là cả Nhà nước.

Nhận diện về quan hệ pháp luật tranh chấp, căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Cấu trúc căn bản cần nhận diện đối với một quan hệ pháp luật dân sự liên quan đến ba yếu tố là chủ thể, khách thể và nội dung  mối quan hệ. Trong quan hệ hợp đồng, khi một bên ký kết có hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ đã thỏa thuận, gây thiệt hại cho bên chủ thể ký kết khác thì việc bồi thường  thiệt hại sẽ được giải quyết trong khuôn khổ quan hệ hợp đồng đã ký kết.

So với quan hệ hợp đồng, quan hệ pháp luật về trách nhiệm bồi thường  thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ đặt ra khi có sự kiện pháp lý gây thiệt hại từ hành vi trái pháp luật do một chủ thể quan hệ pháp luật đối với một chủ thể khác. Trong thực tiễn, hầu hết các hành vi trái pháp luật của các chủ thể, dưới nhiều hình thức khác nhau đều có thể đem lại những thiệt hại về tài sản, tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm và uy tín cho chủ thể khác.

Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 19006198

Điều 604 bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “ Người nào do lỗi cố ý hoặc vô ý mà xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường ”. Việc bồi thường  khi gây thiệt hại về nhiều hoặc một trong số các quyền, lợi ích đỏ, giải quyết trong khuôn khổ điều chỉnh của pháp luật dân sự và lo lũ được xác định là trách nhiệm bồi thường  thiệt hại ngoài hợp đồng.

Để có thể tư vấn và hỗ trợ cho cho khách hàng một cách thực sự có hiệu quả trong quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến việc bồi thường  thiệt hại ngoài hợp đồng, về nguyên lý giải quyết thì trước hết, Luật sư  cần có sự nhận diện cụ thể đối với trách nhiệm bồi thường  thiệt hại ngoài hợp đồng để phân biệt được với trách nhiệm bồi thường  thiệt hại theo hợp đồng, đặc biệt trong trường hợp có sự giao thoa giữa hai loại trách nhiệm này nhìn từ sự kiện pháp lý làm phát sinh trách nhiệm giải quyết bồi thường  thiệt hại ngoài hợp đồng. Sự kiện pháp lý sẽ được soi rọi để làm sáng tỏ trên cơ sở làm sáng tỏ căn cứ phát sinh trách nhiệm. Theo quy định tại Điều 604 bộ luật dân sự 2005 và Nghị quyết số 03/2006/NQ - HĐTP ngày 08/7/2006 của Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thì trách nhiệm bồi thường  thiệt hại ngoài hợp đồng sẽ phát sinh khi hội tụ đủ các yếu tố:

Có thiệt hại xảy ra

Những thiệt hại về vật chất có thể tính toán được một cách tương đối chính xác bằng một khoản tiền thì những thiệt hại do tổn thất về tinh thần của cá nhân là sự đau đớn, xấu hổ, mất uy tín, bị bạn bè xa lánh... của người bị thiệt hại và nỗi đau thương, buồn phiền, cảnh cô đơn, góa bụa của những người thân thích, gần gũi nhất của người bị thiệt hại phải chịu cũng được xác định bằng một khoản tiền, nhằm bù đắp phần nào những tổn thất tinh thần mà họ và những người thân đã phải gánh chịu. Đối với pháp nhân và các chủ thể khác không phải là pháp nhân ( gọi chung là tổ chức ) thì thiệt hại do tổn thất về tinh thần của họ được hiểu là do danh dự, uy tín bị xâm phạm, bị giảm sút hoặc mất đi sự tín đem, lòng tin... vì bị hiểu nhầm, được xác định bằng một khoản tiền bồi thường , nhằm bù đắp tổn thất mà tổ chức đó phải gánh chịu.

Phải có hành vi trái pháp luật

Hành vi trái pháp luật là những xử sự cụ thể của con người được thể hiện thông qua hành động hoặc không hành động trải với các quy định  của pháp luật.

 Có lỗi của người gây thiệt hại

Lỗi cố ý gây thiệt hại được hiểu là một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và muốn hoặc tuy không mong muốn nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra.

Lỗi vô ý gây thiệt hại được hiểu là một người không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước thiệt hại sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, nhưng cho rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được.

Sự phân biệt mức độ lỗi cố ý và vô ý là căn cứ để xem xét giảm trách nhiệm bồi thường  thiệt hại cho người có hành vi gây thiệt hại do lỗi vô ý đã gây ra thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình theo quy định  tại khoản 2 Điều 605 bộ luật dân sự năm 2005.

Đối với những vụ án phức tạp, thiệt hại xảy ra do lỗi hỗn hợp của cả người gây thiệt hại và người bị thiệt hại thì Luật sư  cần phân tích để nhận diện chính xác mức độ lỗi của các bên trên cơ sở mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra tương ứng với mức độ lỗi của mỗi bên để tính toán các khoản đền bù thiệt hại cho phù hợp. Nếu lỗi hoàn toàn thuộc về phía người bị thiệt hại thì người gây thiệt hại sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường  những thiệt hại đó.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.22107 sec| 1010.359 kb