Sự cần thiết kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 26/06/2022
view 73
comment-forum-solid 0
Điều quan trọng là phải có một tổ chức lãnh đạo đủ mạnh và một sự chỉ đạo tốt để đưa đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Việt Nam không thể đạt được sự phát triển mạnh mẽ như ngày nay nếu không có sự lãnh đạo của bộ máy nhà nước tiến bộ. Quan điểm kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và theo khu vực là một trong những nguyên tắc chính mà Nhà nước Việt Nam đã nhất quán tuân thủ.

KORG MonoPoly VST Crack

Thế nào là sự cần thiết kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và theo lãnh thổ?

sự cần thiết kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

Việc đưa ra các phương án, phương hướng quản lý kết hợp, đan xen giữa các đơn vị, tổ chức kinh tế, văn hóa,... trên một vùng lãnh thổ cụ thể nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước đến mức tối đa có thể là một trong những điều cơ bản các nguyên tắc tổ chức và kỹ thuật trong cơ cấu quản lý nhà nước.

Sự cần thiết kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và theo lãnh thổ

sự cần thiết kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

Quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ luôn được kết hợp chặt chẽ trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Đó là, theo sự phân công, phân cấp quản lý giữa các ngành, các cấp, sự phối hợp giữa quản lý theo ngành dọc của các bộ và quản lý theo chiều ngang của chính quyền địa phương. Sự kết hợp này đã trở thành một mô hình chỉ đạo trong quản lý nhà nước. Sự kết hợp này rất quan trọng vì những lý do sau:

- Mỗi đơn vị, tổ chức ngành nằm trên lãnh thổ của một khu vực cụ thể. Tiềm năng, thế mạnh của địa phương về tài nguyên và nhân lực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, đơn vị. Do vậy, chỉ có sự kết hợp giữa quản lý theo ngành và lãnh thổ thì mới phát huy hết tiềm năng, thế mạnh.

- Do sự khác nhau về các yếu tố tự nhiên, văn hoá, xã hội nên những yêu cầu đặt ra đối với hoạt động của ngành, lĩnh vực chuyên môn trên một địa bàn nhất định cũng giống nhau. có những đặc điểm khác biệt Do đó, chỉ có sự kết hợp giữa quản lý ngành và lãnh thổ mới có thể nắm bắt được những phẩm chất đó và do đó, đảm bảo sự phát triển của các doanh nghiệp địa phương.

- Có hoạt động của các đơn vị, tổ chức thuộc các ngành trên địa bàn một địa phương. Yếu tố lãnh thổ quy định hành động của các đơn vị, tổ chức đó. Đồng thời, các đơn vị, tổ chức của Chi nhánh được liên kết trên cả nước theo chuỗi. Việc tách quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng khép kín cục bộ trong một ngành hoặc một địa phương, cá nhân và địa phương, trong đó hoạt động của các ngành không được phát triển triệt để và không phù hợp với nhu cầu của Nhà nước và xã hội. Do vậy, khi giải quyết các vấn đề phát triển ngành trong quản lý hành chính nhà nước, lĩnh vực chuyên môn phải luôn tính đến lợi ích của địa phương và ngược lại. 

Biểu hiện của việc kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và theo lãnh thổ

sự cần thiết kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

- Trong hoạt động quy hoạch, kế hoạch: Các Bộ, chính quyền địa phương có trách nhiệm trao đổi, phối hợp chặt chẽ các vấn đề liên kết để thiết kế và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực chuyên môn.

- Về xây dựng, chỉ đạo bộ máy chuyên môn: Các Bộ, chính quyền địa phương điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý chuyên ngành ở địa phương nhằm phát huy mọi năng lực vật chất và công nghệ trong phạm vi ảnh hưởng của mình. đất để phát triển sản xuất, bảo vệ lợi ích quốc gia và địa phương

- Ban hành và kiểm tra việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật: Các Bộ ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực đối với chính quyền địa phương trên cơ sở pháp luật và trong phạm vi thẩm quyền của mình, có thẩm quyền kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đó. Mặt khác, dựa trên vị trí quyền lực của họ, chính quyền địa phương cũng có quyền ra các quyết định bắt buộc đối với các đơn vị của ngành ở địa phương và kiểm tra việc thực hiện đúng.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.17874 sec| 1010.125 kb