Trang chủ Từ khóa Công ty hợp danh

Từ khóa: công ty hợp danh

So sánh công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân

Đối với loại hình công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân về mặt quy định của pháp luật có một số điểm...

Các vấn đề pháp lý liên quan đến công ty hợp...

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty,...

Có thể đồng thời làm thành viên hợp danh của hai...

Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ...

Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty...

Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy...

Công ty hợp danh, một số ưu điểm, nhược điểm cần...

Công ty hợp danh được coi là loại hình doanh nghiệp còn "lạ" đối với nhiều nhà đầu tư, do đó chưa được nhiều...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG