Thực hiện hợp đồng trong thương mại

0
473
5/5 - (1 bình chọn)

Nguyên tắc thực hiện hợp đồng

Những thỏa thuận trong hợp đồng có hiệu lực sẽ có giá trị ràng buộc các bên; hợp đồng có tính chất là “luật” đối với các bên. Các bên phải thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận theo đúng hợp đồng. Để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng mang lại lợi ích cho các bên, đồng thời không xâm hại đến những ]ợi ích mà pháp luật cần bảo vệ, pháp luật quy định những nguyên tắc có tính chất bắt buộc phải tuân theo đối với các chủ thể trong quá trình thạc hiện hợp dồng. Việc thực hiện hợp đổng trong thương mại cũng phải tuân thủ những nguyên tắc và cách thức thực hiện dược quy định cho hợp đổng dân sự nói chung. Các nguyên tắc thực hiện hợp đồng theo quy định hiện hành bao gồm ‘6:

  • Thực hiện đúng hợp đồng, đúng dối tượng, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức thanh toán và các thoả íhuận khác;
  • Thực hiện một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, bảo đảm tin cậy lấn nhau;
  • Khống dược xàm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp cua người khác.

Cách thức thực hiện hợp đồng

Cách thức thực hiện hợp đồng được pháp luật quy định phù hợp với tính chất của từng loại hợp đồng. Theo pháp luật hiện hành ‘7, cách thức thực hiện hợp đồng được quy định cho các loại hợp đồng sau:

  • Đối với hợp đồng đơn vụ: Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng như đã thoả thuận; chỉ được Ihực hiện trước hoạc sau thời hạn nếu được bên có quyền đồng ý;
  • Đối với hợp đồng song vụ: Khi các bên đã thoả thuận thời hạn thực hiện nghĩa vụ thì mỗi bcn phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn; không được hoãn việc thực hiện vói lý do bên kia chưa thực hiện nghĩa vụ đối với mình, trừ trường hợp có căn cứ được hoãn thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hoặc không thể thực hiện được nghĩa vụ do lỗi của bên có quyến. Trường hợp các bên trong hợp đồng song vụ không thoả thuận bên nào phải thực hiện nghĩa vụ trước thì các bên phải đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với nhau; nếu nghĩa vụ không thể thực hiện đồng thòi thì nghĩa vụ nào khi thực hiện mất nhiều thời gian hơn thì nghĩa vụ đó phải được thực hiện trước.

Điều 412, Bộ luật Dàn sự (2005).

Điều  413 đêu Điều 422, Bộ luật Dân sự(2005).

  • Đối với hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba: Khi thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba thì người thứ ba có quyền trực tiếp yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đối với minh; nếu các bên có tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng thì người thứ ba không có quyền yẽu cầu thực hiện nghĩa vụ cho đến khi tranh chấp được giải quyết. Bên có quyền cũng có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198,Email: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây