Những điều cần lưu ý khi bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba

Bởi Trần Thu Thủy - 30/03/2022
view 142
comment-forum-solid 0

Việc thực hiện bão lãnh ngày nay thường xuyên diễn ra nên ngày càng nhiều người quan tâm và tìm hiểu những vấn đề pháp lý liên quan đến bảo lãnh cũng như quy định của pháp luật về bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. Trong bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu những điều cần lưu ý khi bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Bảo lãnh là gì? Một số quy định về bảo lãnh bằng tài sản của người thứ ba

Bảo lãnh là gì?

Những điều cần lưu ý khi bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba Những điều cần lưu ý khi bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba

Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì "Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ được thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ."

Một số quy định về bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba

Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba là loại hình bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản cả của bên thứ ba thì theo đó các tổ chức hoặc cá nhân gọi là bên bảo lãnh cam kết với bên có quyền gọi là bên nhận bảo lãnh sử dụng tài sản thuộc sở hữu của mình hoặc doanh nghiệp nhà nước sử dụng tài sản được giao để trả nợ thay cho bên có nghĩa vụ còn được gọi là bên được bảo lãnh, nếu đến hạn mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ.

 Điều 339 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc thực hiện bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3. Theo quy định này thì bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bên bảo lanh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ.

Đồng thời, bên nhận bảo lãnh không được yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh khi nghĩa vụ chưa đến hạn. Bên bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp bên nhận bảo lãnh có thể bù trừ nghĩa vụ với bên được bảo lãnh. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lanh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Nhiều người cùng bảo lãnh có được hay không?

Hiện vẫn có việc nhiều người cùng bảo lãnh một nghĩa vụ, khi nhiều người cùng bảo lãnh một nghĩa vụ như vậy thì phải liên đới thực hiện việc bảo lãnh, trừ trường hợp các bên đã có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định bảo lãnh theo các phần độc lập; bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người bảo lãnh liên đới phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

Khi có một người trong số những người bảo lãnh liên đới đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh thì sẽ có quyền yêu cầu những người bảo lãnh còn lại phải thực hiện phần nghĩa vụ của họ đối với mình.

Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh

Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật

Quyền của bên bảo lãnh

Bên bảo lãnh có quyền chấp nhận hoặc từ chối đề nghị cấp bảo lãnh cũng như có thể đề nghị bên xác nhận bảo lãnh thực hiện xác nhận bảo lãnh đối với khoản bảo lãnh của mình cho bên được bảo lãnh.

Có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh hoặc bên bảo lãnh đối ứng và các bên liên quan cung cấp các tài liệu và thông tin có liên quan đến việc thẩm định bảo lãnh tài sản bảo đảm nếu có.

Bên bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lanh trong trường hợp bên nhận bảo lãnh có thể bù trừ nghĩa vụ với bên được bảo lãnh và có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ đối với mình trong phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh đã thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Nghĩa vụ của bên bảo lãnh

Trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ đó còn trong trường hợp bên bảo lãnh không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán giá trị nghĩa vụ vi phạm và bồi thường thiệt hại.

Khi nào chấm dứt hoạt động bảo lãnh của bên thứ ba

Chấm dứt hoạt động bảo lãnh của bên thứ ba trong trường hợp nghĩa vụ được bảo lãnh chấm dứt hoặc việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác hay bên bảo lanh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh hoặc các bên thỏa thuận về việc chấm dứt hoạt động bảo lãnh.

Trong bài viết này đã cung cấp thêm cho bạn về những điều cần lưu ý khi bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. Hi vọng với những thông tin này sẽ hữu ích cho công việc và cuộc sống của bạn.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.45574 sec| 1017.68 kb