Bảo lãnh hối phiếu là gì? Tất tần tật quy định về bảo lãnh hối phiếu

Bởi Nguyễn Hồng Thúy - 06/04/2022
view 127
comment-forum-solid 0

Bảo lãnh hối phiếu (hay tiếng Anh còn được gọi là: Aval) là việc bên thứ ba đã cam kết sẽ bảo lãnh thanh toán một phần hay toàn bộ số tiền ghi trên hối phiếu cho người được bảo lãnh. Để hiểu rõ hơn về bảo lãnh hối phiếu bạn hãy cùng chúng tôi đọc bài viết dưới đây nhé!

Bảo lãnh hối phiếu là gì? Tất tần tật quy định về bảo lãnh hối phiếu Bảo lãnh hối phiếu là gì? Tất tần tật quy định về bảo lãnh hối phiếu

Bảo lãnh hối phiếu là gì?

Bảo lãnh hối phiếu, tiếng Anh gọi là Aval.

Bảo lãnh hối phiếu là cam kết của bên thứ ba đối với người bảo lãnh sẽ thanh toán toàn bộ hoặc một phần số tiền ghi trên hối phiếu, nếu đến hạn, chủ nợ không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ toàn bộ. . (Theo Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê)

Các hình thức bảo lãnh hối phiếu

Về hình thức, bảo lãnh hối phiếu gồm có:

- Người bảo lãnh ghi trên mặt trước hoặc mặt sau của hối phiếu những chữ “bảo lãnh”, số tiền bảo lãnh, tên, địa chỉ và chữ ký của người bảo lãnh và tên của người bảo lãnh trên hối phiếu đòi nợ.

- Trong trường hợp bảo lãnh không có tên người bảo lãnh, thì bảo lãnh được coi là bảo lãnh cho người bắn.

- Ngoài hình thức bảo lãnh trên, một số nước còn sử dụng hình thức bảo lãnh bằng thư riêng, gọi là bảo lãnh bí mật. Lý do của hình thức này là người bảo lãnh không muốn bên thứ ba biết tình hình tài chính của họ đến mức phải bảo lãnh.

- Người kí phát hoặc người bị kí phát không được ký với tư cách là người bảo lãnh, nếu đã ký thì không hợp lệ.

Để bảo lãnh thực sự có giá trị, người bảo lãnh nói chung là một ngân hàng có uy tín. Người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm tương tự như người bảo lãnh của mình.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh có quyền nhận các quyền của bên bảo lãnh đối với những người có liên quan, quản lý tài sản bảo đảm của bên được bảo lãnh và có quyền yêu cầu chủ nợ của bên bảo lãnh, người ký phát, người chấp nhận nghĩa vụ thanh toán số tiền đã được bảo lãnh.

Cầm cố và nhờ thu hối phiếu là gì?

Bảo lãnh hối phiếu là gì? Tất tần tật quy định về bảo lãnh hối phiếu Bảo lãnh hối phiếu là gì? Tất tần tật quy định về bảo lãnh hối phiếu

Người thụ hưởng có quyền cầm cố hối phiếu với tổ chức tín dụng để vay vốn. Khi người nhận cầm cố hoàn thành nghĩa vụ được bảo đảm bằng việc cầm cố hối phiếu, thì người nhận cầm cố phải trả lại vận đơn cho người cầm cố.

Trong trường hợp chủ nợ cầm cố không thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn nghĩa vụ được bảo đảm bằng hối phiếu, thì chủ nợ cầm cố trở thành người thụ hưởng hối phiếu và được thanh toán theo nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố.

Người thụ hưởng có thể giao hối phiếu cho người nhận để nhờ thu với số tiền ghi trên hối phiếu và có văn bản ủy quyền nhờ thu.

Người nhận không được thực hiện các quyền của người thụ hưởng hối phiếu ngoài quyền xuất trình hối phiếu đòi nợ, quyền nhận số tiền hối phiếu đòi nợ, quyền chuyển nhượng hối phiếu hối phiếu đòi nợ người thu khác.

Trong trường hợp người nhận không xuất trình hoặc không xuất trình hối phiếu để thanh toán kịp thời dẫn đến hối phiếu không thanh toán được thì người nhận phải bồi thường thiệt hại cho người thụ hưởng với số tiền tối đa. nhập trên hối phiếu. trao đổi. (Theo Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê)

Quy định về việc trả tiền hối phiếu

Đưa phiếu đến người thụ phiếu.

Người nắm giữ phải đưa người thụ hưởng đến đổi tiền trong thời gian quy định hoặc ngày đến hạn hoặc một trong 2 ngày sau đó.

Đối với hối phiếu phải trả khi xuất trình, người ký phát có thể mang hối phiếu đó đến ngay lập tức để thanh toán, nhưng anh ta phải đòi nó trong vòng một năm kể từ ngày phát hành.

Người thụ hưởng hối phiếu thanh toán.

Người nhận phiếu không chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, để việc thanh toán hợp pháp và khiến người chịu trách nhiệm về lá phiếu phải đảm bảo rằng người cầm lá phiếu là người đã được cấp phát phiếu bầu theo các quy định của phiếu bầu. bỏ phiếu, và ai đã ký vào lá phiếu, người chuyển nhượng là người chuyển nhượng hợp pháp, v.v. Nhưng đây chỉ là một cuộc kiểm tra thực tế; anh ta không phải kiểm tra xem các chữ ký là chính xác hay bị giả mạo. Người thu phiếu được cho là đã thanh toán một cách chính trực.

Ngược lại, nếu người thụ hưởng đã thanh toán trước và sau đó nếu phát hiện ra rằng mình đã thanh toán cho một người không thể chuyển nhượng hợp pháp thì người đó phải chứng minh rằng mình đã thực hiện tất cả các kiểm tra cần thiết

Người nắm giữ không thể từ chối chỉ thanh toán một phần. Và tất nhiên, người chấp nhận lá phiếu sẽ không phải chịu trách nhiệm cho đến khi việc thanh toán được thực hiện. .

Xem thêm: bảo lãnh ngân hàng

Người thụ hưởng từ chối thanh toán.

Về nguyên tắc, người mang vé không được gia hạn thời hạn thanh toán, trừ trường hợp bất khả kháng

Người mang vé chưa thanh toán phải cấp giấy xác nhận việc không thanh toán một trong hai

Ngoài ra, điều này chứ0g thư sẽ thông báo cho những người đã ký bằng các thông báo liên tiếp từ người được chuyển nhượng cho người được chuyển nhượng; Thừa phát lại phải thông báo cho tổ chức phát hành và gửi một bản sao cho cơ quan đăng ký của toà án thương mại.

a) Quyền lợi của chủ sở hữu tích cực có nghĩa là chủ sở hữu đã đến nhận tiền đúng hạn để thanh toán và làm chứng nhận.

 • Người đó có thể yêu cầu mọi người ký tên vào biểu mẫu.
 • Cụ thể, người đó có thể khởi kiện người bị ký phát mà không cần chờ thông báo chính thức, nếu có trường hợp giấy chứng nhận từ chối không chấp nhận đã được lập, hoặc khi người thụ hưởng bị tuyên bố phá sản, hoặc bị ký phát từ một hối phiếu đòi nợ không được chấp nhận đã bị tuyên bố phá sản.

Một hành động như vậy cho phép người mang không chỉ đòi số tiền ghi trên giấy bạc, mà còn cả chi phí lập chứng từ và tiền lãi hợp pháp.

 • Nếu người ký phiếu không được người cầm phiếu tự nguyện trả tiền thì người cầm phiếu có thể kiện người này cũng như người thụ hưởng ra trước Tòa án Thương mại theo thủ tục lệnh yêu cầu trả
 • Ngoài ra, người cầm phiếu cũng có thể yêu cầu Tòa án thương mại ủy quyền cho việc ký quỹ tạm thời để bảo quản tài sản di chuyển của những người đã ký vào phiếu bầu.

b) Hoàn cảnh của người bỏ phiếu không khẩn cấp.

Người này mất quyền kiện những người ký tên, nhưng vẫn có thể kiện người phát hành không có bản sao lưu và người bỏ phiếu đã chấp nhận lá phiếu.

Ngoài ra, người nắm giữ phiếu bầu không vội vàng có quyền yêu cầu bồi thường từ người chuyển nhượng hoặc người phát hành phiếu bầu đã được chỉ định cho anh ta, và anh ta có thể khôi phục yêu cầu đó theo luật thông thường.

Xem thêm: bảo lãnh thanh toán

c) Khoảng thời gian giới hạn.

- Các yêu cầu đối với hối phiếu ngắn hạn là:

 • 3 năm kể từ ngày đáo hạn nếu họ là người bị ký phát đã nhận hối phiếu.
 • 1 năm kể từ ngày chứng chỉ không thanh toán, nếu người nắm giữ có hành động pháp lý chống lại người chuyển nhượng và người phát hành.
 • 6 tháng kể từ ngày người chuyển nhượng đã thanh toán hoặc được yêu cầu trả tiền, nếu anh ta kiện người chuyển nhượng khác và người phát hành.

- Hối phiếu từ tính.

Đây là một phương thức hoàn trả các khoản vay thương mại mới do các cơ quan ngân hàng phát triển để điều chỉnh hối phiếu phát hành theo quy định của pháp luật sang các phương pháp xử lý hiện đại.

Định dạng mới này thách thức việc lưu thông và xử lý tiền giấy; ngân hàng giữ lại bản gốc của hối phiếu, coi rằng mọi thứ ghi trên giấy bạc đều được truyền bằng băng từ.

- Hệ thống có thể được tóm tắt như sau:

 • Người phát hành ghi đặc điểm của mã người nhận trên vé, và giao vé cho Ngân hàng;
 • Ngân hàng của người phát hành truyền các yếu tố được ghi trên băng từ và giữ nguyên bản gốc;
 • Tất cả các hối phiếu có cùng kỳ hạn được thu thập trong 8 ngày trước kỳ hạn này để đưa vào máy thanh toán bù trừ;
 • Máy tính thông báo ngân hàng gửi tiền bằng dải từ tính;
 • Các ngân hàng được chỉ định phải cung cấp cho mỗi con nợ một bản mô tả cho mỗi hối phiếu;
 • Sau khi nhận được bản sao kê, người thụ hưởng chấp nhận hoặc từ chối nó.
 • Tất cả các lá phiếu đã được soạn thảo mà không có chứng nhận.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.37258 sec| 1041.438 kb