Bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992

0
2808
Đánh giá

Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung thống nhất, tạo thành một cơ chế đồng bộ để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước.

Bộ máy nhà nước
Bài tư vấn pháp luật được thực hiện bởi: Luật gia Huỳnh Thu Hương – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1946

Các cơ quan đại diện, gồm có: Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp xã. Trong đó, Nghị viện nhân dân (nay được gọi là Quốc hội) do nhân dân cả nước bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra. Nghị viện nhân dân có nhiệm kỳ 3 năm, được bầu trên cơ sở 5 vạn dân thì bầu một nghị viên.

Các cơ quan chấp hành gồm có Chính phủ và Uỷ ban hành chính ở các cấp. Trong đó, Chính phủ do Nghị viện nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nghị viện nhân dân, là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước ta. Chính phủ gồm có Chủ tịch nước đứng đầu Chính phủ, phó chủ tịch nước và nội các. Uỷ ban hành chính ở địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra, chịu trách nhiệm trước hội đồng nhân dân cùng cấp và uỷ ban hành chính cấp trên. Ngoài ra, còn có Uỷ ban hành chính bộ, do Hội đồng nhân dân các tỉnh trong bộ bầu ra, Uỷ ban hành chính huyện do Hội đồng nhân dân các xã trong huyện bầu ra.

Các cơ quan tư pháp là các cơ quan xét xử của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, gồm có Toà án tối cao, các toà án phúc thẩm, các toà đệ nhị cấp và toà sơ cấp.

Tìm hiểu thêm: Khiếu nại là gì?

Bộ máy nhà nước
                                  Để được tư vấn một cách nhanh chóng vui lòng liên hệ  tổng đài tư vấn (24/7): 1900.6198

Bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1959

Các cơ quan đại diện gồm có Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại diện cao nhất. Quốc hội bầu ra Uỷ ban thường vụ Quốc hội, là cơ quan thường trực của Quốc hội. Quốc hội có nhiệm kỳ là 4 năm. Tại địa phương, Hội đồng nhân dân được lập theo từng cấp.

Các cơ quan chấp hành bao gồm có Hội đồng Chính phủ và Uỷ ban hành chính các cấp. Trong đó, Hội đồng chính phủ do Quốc hội bầu ra, là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. Trong Hội đồng Chính phủ bao gồm các thành viên là Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, các chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Tổng giám đốc ngân hàng nhà nước. Uỷ ban hành chính là cơ quan chấp hành tại địa phương được thành lập ở ba cấp tỉnh, huyện, xã. Uỷ ban hành chính do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra, có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân đã bầu ra mình.

Các cơ quan xét xử. Toà án được đổi thành Toà án nhân dân và được thành lập theo ba cấp: toà án nhân dân tối cao, toà án nhân dân cấp tỉnh và toà án nhân dân cấp huyện.

Các cơ quan kiểm sát là một hệ thống mới được thành lập trong bộ máy nhà nước, được tổ chức thành ba cấp: viện kiểm sát nhân dan tối cao, viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Viện kiểm sát nhân dân thực hiện quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử…

Xem thêm: Mẫu đơn khiếu nại

Bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1980

Các cơ quan đại diện gồm có Quốc hội, Hội đồng nhà nước và Hội đồng nhân dân các cấp. Trong đó, có một số thay đổi cơ bản là Quốc hội bầu ra Hội đồng nhà nước, vừa đóng vai trò là cơ quan thường trực của Quốc hội vừa đóng vai trò là chủ tịch tập thể của nhà nước. Quốc hội có nhiệm kỳ là 5 năm. Hội đồng nhân dân là cơ quan đại biểu ở địa phương, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, được tổ chức theo các đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã. Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 4 năm, cấp huyện, xã là 2 năm.

Các cơ quan chấp hành gồm có Hội đồng bộ trưởng và Uỷ ban nhân dân các cấp. Hội đồng bộ trưởng là Chính phủ của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội bầu ra, gồm có Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, các Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, các Bộ trưởng và chủ nhiệm uỷ ban Nhà nước.

Các cơ quan xét xử gồm có hệ thống Toà án nhân dân các cấp, cơ quan kiểm sát gồm có viện kiểm sát nhân dân các cấp. Về cơ bản giống như quy định trong Hiến pháp năm 1959.

Bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1992

Cơ quan đại diện gồm có Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội được cử tri cả nước bầu ra với nhiệm kỳ là 5 năm trừ trường hợp đặc biệt Quốc hội kéo dài hoặc rút ngắn nhiệm kỳ. Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp của Quốc hội, hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân hiện được tổ chức ở cấp tỉnh, huyện và xã với nhiệm kỳ 5 năm.

Cơ quan hành chính gồm có Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ do Quốc hội lập ra với nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Quốc hội.

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chức năng chính của Tòa án nhân dân là xét xử các vụ án về hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động, hành chính.

Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ở địa phương mình. Các Viện kiểm sát quân sự thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật.

Tìm hiểu thêm các nội dung liên quan tại: Pháp trị

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây