Cấp sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm

Bởi Nguyễn Văn Hoàng - 28/10/2020
view 503
comment-forum-solid 0

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà diện tích thực tế lớn hơn diện tích trong Sổ đỏ thì có thể được cấp Sổ đỏ với diện tích tăng thêm. Dưới đây là quy định về cấp Sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm theo quy định mới nhất.

Bài tư vấn pháp luật dân sự được thực hiện bởi: Luật gia Nguyễn Văn Hoàng – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

- Căn cứ pháp lý

Nghị định số 102/2014/NĐ-CP quy định các hành vi của người sử dụng đất như lấn đất, chiếm đất đều bị xem là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Tùy từng trường hợp cụ thể mà người sử dụng đất có hành vi lấn đất, chiếm đất đều bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Trong đó:

  • Lấn đất là việc người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất.
  • Chiếm đất là việc sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc việc sử dụng đất do được Nhà nước giao, cho thuê nhưng hết thời hạn giao, cho thuê đất không được Nhà nước gia hạn sử dụng mà không trả lại đất hoặc sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Diện tích đất tăng thêm là gì

Theo Điều 24a Nghị định 01/2017/NĐ-CP diện tích đất tăng thêm là phần diện tích tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

- Điều kiện được cấp Sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm

Theo Điều 24a Nghị định 01/2017/NĐ-CP hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận với diện tích đất tăng thêm khi có đủ điều kiện sau:

Điều kiện 1: Đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Sổ đỏ đã cấp hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật đất đai, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Điều kiện 2: Ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Sổ đỏ hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất.

- Quy định thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm

Tùy theo trường hợp chủ sở hữu được thêm đất vào sổ đỏ sẽ có quy trình thủ tục đăng ký biến động đất đai như sau:

  • Trường hợp phần đất tăng thêm (do tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất) đã có sổ đỏ

Nếu đất gốc cũng đã có sổ đỏ và người sử dụng đất không phải làm thủ tục hợp thửa:

Làm thủ tục tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phần diện tích bổ sung và thủ tục cấp đổi sổ đỏ mới cho thửa đất gốc.

Trường hợp tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền có sổ đỏ hoặc giấy tờ chuyển quyền sử dụng đất của bên chuyển quyền thì cần làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Bạn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai thông báo văn bản đến bên chuyển quyền đồng thời niêm yết ở UBND nơi có đất.

Nếu không có đơn giải quyết tranh chấp sau 30 ngày thì văn phòng đăng ký đất đai xác nhận đơn đề nghị cấp đổi sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm, làm hồ sơ địa chính gửi đến cơ quan thẩm quyền hủy sổ đỏ đã được cấp và cấp cho bên nhận chuyển quyền sổ đỏ mới.

Hồ sơ xin cấp đổi sổ đỏ:

(i) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận;

(ii) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

(iii) Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Nếu đất gốc chưa có sổ đỏ nhưng có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất:

Làm thủ tục tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phần diện tích bổ sung và thủ tục cấp sổ đỏ mới lần đầu. Tham khảo thủ tục mua đất chưa có sổ đỏ cụ thể.

  • Trường hợp phần đất tăng thêm do tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014, và diện tích bổ sung chưa có sổ đỏ nhưng có giấy chứng minh quyền sử dụng đất

Làm thủ tục cấp đổ đỏ lần đầu cho phần diện tích tăng thêm, đồng thời nếu thửa đất gốc đã được cấp sổ đỏ thì làm thủ tục cấp đổi sổ đỏ mới

Làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu toàn bộ diện tích đất nếu phần đất gốc chưa có sổ đỏ.

  • Trường hợp phần đất tăng thêm không có giấy chứng minh quyền sử dụng đất

Theo Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, người sử dụng đất sẽ được cấp sổ đỏ cho phần đất tăng thêm nếu không vi phạm pháp luật đất đai (lấn chiếm, sử dụng đất trái phép).

Theo Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, người sử dụng đất vẫn sẽ có cơ hội được cấp sổ đỏ phần đất tăng thêm nếu đã vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014.

Theo Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nếu phần đất tăng thêm được giao trái thẩm quyền trước ngày 01/7/2014, người sử dụng đất vẫn sẽ có cơ hội được cấp sổ đỏ phần đất này.

Thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm tương tự với thủ tục làm sổ đỏ lần đầu, phần đất gốc nếu đã có sổ thì cấp đổi sổ mới. Người sử dụng đất cần phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính mới làm được thủ tục. Nếu phần đất gốc chưa có sổ đỏ thì cấp sổ đỏ lần đầu cho toàn bộ thửa đất

- Cách tính thuế diện tích đất tăng thêm

Theo Thông tư số 10/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định việc thu tiền sử dụng đất cho phần diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại như sau:

“Nếu hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất đó thì phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích tăng thêm do đo đạc lại theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có các giấy tờ về quyền sử dụng đất khác thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất tăng thêm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19098 sec| 1033.617 kb